Chương trình đào tạo » Cao đẳng & Trung cấp

THIẾT KẾ TRANG WEB

-

 

TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nắm vững nguyên lý cơ bản và bản chất về web, thiết kế web và quản trị web;

+ Nắm vững quy trình thiết kế, quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống web;

+ Nắm vững hệ quản trị cơ sở dữ liệu và vận hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu;

+ Am hiểu biết về các công cụ phát triển các hệ thống web và cơ sở dữ liệu;

+ Am hiểu về các phần mềm quản trị hệ thống mạng, web và email;

+ Am hiểu về quản trị dự án công nghệ thông tin;

+ Am hiểu biết về phân tích và thiết kế hệ thống công nghệ thông tin;

+ Am hiểu về virus, bảo mật thông tin và an toàn thông tin trên mạng;

+ Am hiểu các công nghệ mới để phát triển và vận hành hệ thống web;

+ Am hiểu về thương mại điện tử;

+ Có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng thành thạo công cụ xử lý ảnh và thiết kế đồ họa cho web;

+ Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế và phát triển web;

+ Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế đang truyền thông trên web (ảnh động, đa phương tiện,..);

+ Sử dụng cụ lập trình web để phát triển ứng dụng web;

+ Có khả năng vận hành các công cụ quản trị hệ thống mạng, web và email;

+ Có khả năng vận hành công cự quản trị hệ cơ sở dữ liệu;

+ Có khả năng tổ chức và quản lý nhóm để triển khai các dự án về thiết kế web;

+ Thiết kế, cài đặt, vận hành và bảo trì các hệ thống Web;

+ Có khả năng xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống Web.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm ở các công ty thiết kế web, ứng dụng web, thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin.

4- Các môn học chính

- Tin học văn phòng

- Internet

- Lập trình căn bản

- Anh văn chuyên ngành

- Cơ sở dữ liệu

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Lập trình Web căn bản

- Thiết kế và xử lý ảnh Web (Photoshop)

- Mạng máy tính

- Thiết kế Layout Web (Photoshop)

- Tổ chức và thiết kế Website (Dreamweaver)

- PHP & MySQL

- Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin

- Đồ án thiết kế Web

- Quản trị WebServer và MailServer

- Lập trình ứng dụng quản lý trên Web (ASP.NET)

- Quản lý dự án Công nghệ thông tin

- Thực tập tốt nghiệp

 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

1- Kiến thức nghề nghiệp:

+ Nắm vững nguyên lý cơ bản và bản chất về web, thiết kế web và quản trị web;

+ Nắm vững quy trình thiết kế, quản trị, vận hành và bảo trì hệ thống web;

+ Am hiểu về các công cụ để phát triển các hệ thống web và cơ sở dữ liệu;

+ Am hiểu về các phần mềm quản trị hệ thống mạng, web và email;

+ Am hiểu về virus, bảo mật thông tin và an toàn thông tin trên mạng;

+ Có kiến thức về tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin.

2- Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Sử dụng thành thạo công cụ xử lý ảnh và thiết kế đồ họa cho web;

+ Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế và phát triển web;

+ Sử dụng thành thạo công cụ thiết kế đang truyền thông trên web (ảnh động, đa phương tiện,..);

+ Có khả năng vận hành các công cụ quản trị hệ thống mạng, web và email;

+ Có khả năng vận hành công cụ quản trị hệ cơ sở dữ liệu;

+ Có thể phát triển ứng dụng web bằng các công cụ lập trình web;

+ Thiết kế, cài đặt, vận hành và bảo trì các hệ thống web;

+ Có khả năng xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống Web.

3- Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm ở các công ty thiết kế web, ứng dụng web, thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin.

4- Các môn học chính

- Tin học văn phòng

- Internet

- Lập trình căn bản

- Anh văn chuyên ngành

- Cơ sở dữ liệu

- Lập trình Web căn bản

- Thiết kế và xử lý ảnh Web (Photoshop)

- Mạng máy tính

- Thiết kế Layout Web (Photoshop)

- Tổ chức và thiết kế Website (Dreamweaver)

- Đồ án thiết kế Web

- Quản trị WebServer và MailServer

- Thực tập tốt nghiệp

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]