Nghề Văn thư hành chính

Tên nghề:        VĂN THƯ HÀNH CHÍNH

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Thời gian khoá học: 03 năm

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Kiến thức kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Trình bày được vị trí, ý nghĩa, tác dụng và nội dung của công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức;

+ Trình bày được các loại văn bản, thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản;

+ Giải thích được quy trình tổ chức quản lý văn bản đến, quy trình quản lý  văn bản đi;

+ Trình bày được phương pháp lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan;

+ Trình bày được những quy định về quản lý, bảo quản và sử dụng con dấu;

+ Ứng dụng được kiến thức tin học vào soạn thảo, xử lý văn bản; quản lý, chuyển giao văn bản và lập hồ sơ trong môi trường mạng;

+ Xử lý được các tình huống phát sinh trong thực thi nhiệm vụ văn thư;

+ Giúp được Chánh văn phòng hoặc Trưởng phòng Hành chính kiểm tra, hướng dẫn việc xác định hồ sơ và lập hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan;

+ Giúp được Chánh văn phòng hoặc Trưởng phòng Hành chính kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư ở các đơn vị trực thuộc;

+ Hướng dẫn được nghiệp vụ văn thư cho cán bộ có trình độ nghiệp vụ thấp hơn.

- Kỹ năng:

+ Phát hiện được những văn bản ban hành thiếu hoặc sai thể thức;

+ Vận dụng được phương pháp và kỹ thuật soạn thảo văn bản để soạn thảo một số văn bản về công tác văn thư;

+ Thực hiện thành thạo các thao tác: tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, bóc bì, đóng dấu đến, ghi số, ngày đến, đăng ký văn bản đến bằng máy vi tính và bằng sổ, chuyển giao văn bản đến;

+ Thực hiện thành thạo các thao tác: kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày văn bản, đóng dấu văn bản, đăng ký văn bản đi bằng máy vi tính và bằng sổ, làm các thủ tục  phát hành văn bản đi;

+ Thực hiện thành thạo các bước làm thủ tục sao và ban hành bản sao văn bản;

+ Xác định chính xác hồ sơ cần  lập trong cơ quan, đơn vị;

+ Lập tương đối thành thạo hồ sơ công việc, hồ sơ nguyên tắc, hồ sơ nhân sự;

+ Hướng dẫn được phương pháp lập hồ sơ;

+ Làm thành thạo các thủ tục và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan;

+ Thực hiện thành thạo các thao tác soạn thảo văn bản trên máy vi tính và quản lý văn bản đi, đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng;

+ Kỹ thuật đánh máy văn bản đạt tốc độ 100 đập/phút;

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị chuyên ngành;

+ Viết bìa hồ sơ, bì văn bản, giấy giới thiệu, đăng ký văn bản đến, văn bản đi, chữ  rõ ràng;

Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có nhận thức đúng về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và lợi ích của đất nước;

+ Có đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cần kiệm, tỷ mỷ, chính xác;

+ Tuân thủ các quy định về bảo mật.

- Thể chất và quốc phòng:

+ Có đủ sức khoẻ để công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Nắm được một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục thể thao;

+ Có kiến thức cơ bản về quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ở trình độ cao đẳng nghề;

+ Có tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

Cơ hội việc làm:

- Sau khi học xong chương trình này, sinh viên có cơ hội làm văn thư trong văn phòng: các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, từ trung ương đến cấp huyện và các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân;

- Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

Các môn học chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học cơ bản

3

Giáo dục thể chất

6

Ngoại ngữ

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

Các môn học, mô đun cơ sở

1

Luật hành chính

6

Kỹ năng giao tiếp

2

Quản lý nhà nước trong công tác văn thư

7

Tin học văn phòng

3

Tổ chức bộ máy các cơ quan 

8

Sử dụng trang thiết bị văn phòng

4

Quản trị văn phòng

9

Kỹ thuật đánh máy vi tính

5

Tiếng Việt thực hành

 

 

Các môn học, mô đun chuyên môn

1

Nhập môn công tác văn thư

8

Lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan

2

Văn bản 

9

Tổ chức lao động khoa học  công tác văn thư

3

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

10

Tiêu chuẩn hoá công tác văn thư

4

Thực hành soạn thảo văn bản

11

Quản lý văn bản trong môi trường mạng

5

Quản lý văn bản đến,văn bản  đi

12

Lịch sử công tác văn thư Việt Nam

6

Quản lý và sử dụng con dấu

13

Thực hành lập hồ sơ

7

Thực hành quản lý văn bản đến, văn bản đi

14

Thực tập tốt nghiệp

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Tiếng Anh chuyên ngành

8

Luyện viết chữ đẹp

2

Nghiệp vụ lưu trữ

9

Hành chính học

3

Công tác văn thư trong cơ quan quản lý hành chính

10

Cơ sở văn hoá Việt Nam

4

Công tác văn thư trong trường học

11

Nhập môn Thông tin - tư liệu

5

Công tác văn thư trong tổ chức Đảng, đoàn thể

12

Tâm lý học quản lý

6

Công tác văn thư trong  doanh nghiệp

13

Nghiệp vụ thư ký

7

Công tác văn thư  bảo mật trong quân đội

14

Thực tập lao động sản xuất

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]