Sau ĐH » Khu vực Hà Nội

HV Thanh Thiếu niên VN tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2021

-

 

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 như sau:

1. Thời gian đào tạo: 24 tháng

2. Ngành và chỉ tiêu đào tạo

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

Hình thức

Thời gian

01

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

8310202

50

Chính quy không tập trung

Học ngoài giờ

02

Công tác Xã hội

8760101

50

3. Điều kiện dự tuyển:

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải thoả mãn các điều kiện sau:

a. Điều kiện về văn bằng:

- Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành và ngành phù hợp với ngành dự thi

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành đăng ký dự thi và hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức tương đương trình độ cử nhân do Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cấp. (Danh sách các môn học chuyển đổi kèm theo)

 b. Điều kiện về thâm niên công tác và xếp loại tốt nghiệp:

- Người có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành, ngành phù hợp xếp loại Khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Trường hợp bằng tốt nghiệp xếp loại khác phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn ngành đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

       - Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành dự thi phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

      - Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác có bằng tốt nghiệp đạt loại khá trở lên phải có ít nhất 01năm kinh nghiệm; Trường hợp bằng tốt nghiệp xếp loại khác phải có ít nhất 02 năm kinh làm việc trong lĩnh vực đăng kí dự thi kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

c. Điều kiện về sức khoẻ:

Đủ sức khoẻ để học tập (có chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).

d. Điều kiện về hồ sơ:

Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn quy định của Học viện.

4. Môn thi tuyển sinh

STT

Ngành đào tạo

Môn cơ sở

Môn chuyên ngành

1

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng

Quản lý hành chính nhà nước Việt Nam

2

Công tác Xã hội

Hành vi con người và môi trường xã hội

Nhập môn Công tác Xã hội

- Môn Ngoại ngữ: Tiếng Anh

* Miễn thi môn Ngoại ngữ đối với thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau: 

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ tiếng Anh;

+ Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 02 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, do các đơn vị cấp chứng chỉ được quy định dưới đây:

TT

Ngoại ngữ

Chứng chỉ đạt yêu cầu

tối thiểu

Đơn vị cấp chứng chỉ

1

Tiếng Anh

IELTS

4.5

- British Council (BC)

- International Development Program (IDP)

TOEIC

450

- British Council (BC)

- Educational Testing Service (ETS)

- International Development Program (IDP)

- IIG

Cambridge Exam

PET

BEC

Preliminary

BULATS

40

CEFR

B1

- Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN

- Đại học Hà Nội

* Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ môn Tiếng Anh. Đề thi môn Tiếng Anh trình độ A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đề B1 khung Châu Âu áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.

5. Đối tượng và chính sách ưu tiên

a. Đối tượng ưu tiên:

- Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định như trên.

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa hoc, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

Lưu ý: Các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên, chứng chỉ Ngoại ngữ để xét miễn thi phải nộp cùng với hồ sơ đăng ký dự thi và trong thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

b. Chính sách ưu tiên:

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại mục “Đối tượng ưu tiên”, (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định tại mục “Môn thi tuyển” và cộng 01 điểm (Thang điểm 10) cho một trong hai môn thi theo quy định tại mục “Môn thi tuyển”.

6. Hồ sơ dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ gồm:

1) Phiếu đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ 02 bản (theo mẫu).

2) Công văn cử đi thi của cơ quan quản lý (nếu có).

3) Sơ yếu lý lịch hoặc lý lịch cán bộ.

4) Bản sao công chứng bằng đại học và bảng điểm (Bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm do nước ngoài cấp phải có bản dịch kèm theo) và phải được Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận.

5) Bản sao công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có)

6) Các giấy tờ xác nhận thâm niên nghề nghiệp (bắt buộc với các đối tượng ngành gần, ngành khác).

7) 01 giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa.

8) 02 ảnh 3 x 4 cho vào phong bì ghi rõ họ tên.

9) 02 phong bì ghi rõ họ tên, địa chỉ liên hệ của thí sinh (địa chỉ trên phong bì thư phải ghi rõ ràng, đầy đủ thông tin người nhận chuyển theo đường bưu điện và số điện thoại bàn và di động để liên hệ).

7. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:

+ Đợt 1: Từ 01/02/2021 đến 29/04/2021. Thí sinh học bổ sung kiến thức nộp trước ngày 31/03/2020.

+ Đợt 2: Từ 01/06/2021 đến 11/09/2021. Thí sinh học bổ sung kiến thức nộp trước ngày 20/08/2021.

Hồ sơ theo mẫu của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, hồ sơ dự thi đã nộp không trả lại.

- Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Số 3, phố Chùa Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, điện thoại: 024.38343837.

8. Thời gian, địa điểm học bổ sung kiến thức, ôn tập và thi tuyển sinh

- Đợt 1:

+ Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ ngày 01/04/2021 đến 29/04/2021 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam học liên tục vào các buổi tối trong tuần.

+ Thời gian ôn: Từ ngày 10/05 đến ngày 14/05/2021. Tổ chức ôn tập liên tục vào các ngày trong tuần.

+ Thời gian thi: Ngày 15 và 16/05/2021.

- Đợt 2:

+ Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ ngày 01/08/2021 đến 13/09/2021 tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam học liên tục vào các ngày trong tuần hoặc các ngày nghỉ và buổi tối.

+ Thời gian ôn: Từ ngày 27/09 đến ngày 01/10/2021. Tổ chức ôn tập liên tục vào các ngày trong tuần.

+ Thời gian thi: Ngày 02 và 03/10/2021.

- Địa điểm:

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, địa chỉ: Số 3, phố Chùa Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, điện thoại: 024.38343837.

9. Kinh phí tuyển sinh

- Lệ phí đăng ký tuyển sinh: 100.000 đồng/hồ sơ.

- Lệ phí thi tuyển sinh: 750.000 đồng/thí sinh. Thí sinh diện miễn thi Ngoại ngữ nộp lệ phí thi 500.000đ.

(Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi nộp cùng hồ sơ).

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]