Sau ĐH » Khu vực Hà Nội

HV Quản lý giáo dục tuyển sinh sau ĐH năm 2019

-

 

 

Học viện Quản lý giáo dục thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục, Tâm lý học lâm sàng, Công nghệ thông tin năm 2019 như sau:

Xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY

Học viện Quản lý giáo dục thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục năm 2019 như sau:

Xem chi tiết thông báo TẠI ĐÂY

 

 

 

Close [X]