THPT » Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm chuẩn lớp 10 Trường PTNK TPHCM năm học 2017-2018

11/06/2017
Ngày 11/6/2017, trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP HCM) công bố điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2017 cho hai cơ sở.
ĐIỂM CHUẨN CƠ SỞ 1
Cơ sở 1 thuộc quận 5, tuyển 245 em cho 7 lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh và Ngữ văn và 125 em cho 3 lớp không chuyên.
STT
LỚP
ĐIỂM CHUẨN
01
TOÁN
30,00
02
TIN (Thi Tin)
23,63
03
TIN (Thi Toán)
28,88
04
VẬT LÝ (Thi Lý)
28,38
05
VẬT LÝ (Thi Toán)
27,50
06
HÓA HỌC
31,13
07
SINH HỌC (Thi Sinh)
24,08
08
SINH HỌC (Thi Toán)
26,63
09
TIẾNG ANH
33,80
10
NGỮ VĂN
27,50
11
KHÔNG CHUYÊN
17,13
ĐIỂM CHUẨN CƠ SỞ 2
Cơ sở 2 đóng tại khu Đại học Quốc gia TP HCM, quận Thủ Đức, tuyển 210 học sinh cho các lớp chuyên Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, tiếng Anh và Ngữ văn.
STT
LỚP
ĐIỂM CHUẨN
01
TOÁN
23,00
02
VẬT LÝ (Thi Lý)
21,75
03
VẬT LÝ (Thi Toán)
21,50
04
HÓA HỌC
25,50
05
SINH HỌC (Thi Sinh)
19,70
06
SINH HỌC (Thi Toán)
20.50
07
TIẾNG ANH
26,05
08
NGỮ VĂN
23,00
 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]