Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2018 (Đánh gía năng lực) của ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM

-


ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

DỰA TRÊN KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

DO ĐHQG-HCM TỔ CHỨC NĂM 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1247/QĐ-KHTN ngày 17/7/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG - HCM)

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm chuẩn trúng tuyển (kể cả điểm ưu tiên)

1

6480201

Cao đẳng Công nghệ thông tin

529

2

7420101

Sinh học

603

3

7420201

Công nghệ Sinh học

707

4

7420201_CLC

Công nghệ Sinh học

698

5

7440102

Vật lý học

642

6

7440112

Hoá học

651

7

7440112_VP

Hoá học

618

8

7440122

Khoa học Vật liệu

627

9

7440228

Hải dương học

650

10

7440301

Khoa học Môi trường

608

11

7460101

Toán học

607

12

7480201

Nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin

781

13

7480201_CLC

Công nghệ thông tin

770

14

7480201_TT

Công nghệ thông tin

777

15

7480201_VP

Công nghệ thông tin

619

16

7510401_CLC

Công nghệ kỹ thuật Hoá học

620

17

7510406

Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 

601

18

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

600

19

7520207_CLC

Kỹ thuật điện tử - viễn  thông

656

20

7520402

Kỹ thuật hạt nhân

652

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]