Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2017: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

01/08/2017

TT

Tên ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

 

BẬC ĐẠI HỌC

 

 

1

Quản lý Giáo dục

52140114

21.00

2

Giáo dục Mầm non

52140201

36.75

3

Giáo dục Tiểu học

52140202

29.42

4

Giáo dục đặc biệt

52140203

20.00

5

Giáo dục công dân

52140204

26.00

6

Sư phạm Toán

52140209

25.75

7

Sư phạm Vật lý

52140211

28.67

8

Sư phạm Ngữ văn

52140217

20.92

9

Sư phạm Lịch sử

52140218

20.17

10

Việt Nam học

52220113

21.42

11

Ngôn ngữ Anh

52220201

28.50

12

Ngôn ngữ Trung Quốc

52220204

26.17

13

Chính trị học

52310201

22.00

14

Quản trị kinh doanh

52340101

20.00

15

Luật

52380101

21.25

16

Toán ứng dụng

52460112

26.17

17

Công nghệ thông tin

52480201

18.92

18

Công tác xã hội

52760101

20.92

19

Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

52340103

19.50

20

Quản trị khách sạn

52340107

21.00

21

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

52510605

20.00

22

Công nghệ kỹ thuật môi trường

52510406

20.00

 

BẬC CAO ĐẲNG

 

 

1

Giáo dục Mầm non

51140201

29.58

2

Giáo dục Tiểu học

51140202

25.50

3

Giáo dục Thể chất

51140206

26.25

4

Sư phạm Toán học

51140209

14.67

5

Sư phạm Tin học

51140210

17.75

6

Sư phạm Vật lý

51140211

20.00

7

Sư phạm Hóa học

51140212

19.50

8

Sư phạm Sinh học

51140213

15.00

9

Sư phạm Ngữ văn

51140217

26.50

10

Sư phạm Lịch sử

51140218

16.50

11

Sư phạm Địa lý

51140219

17.42

12

Sư phạm Âm nhạc

51140221

46.00

14

Sư phạm Mỹ thuật

51140222

46.00

14

Sư phạm Tiếng Anh

51140231

27.67

Ghi chú: Điểm trúng tuyển là điểm đã nhân hệ số môn chính và bao gồm điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng

Close [X]