Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2015: Trường ĐH Yersin Đà Lạt

-

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển
(Mã khối xét tuyển)

Xét dựa vào  kết quả học tập ở THPT

Xét dựa vào kết quả thi THPT quốc gia

I. Hệ Đại học

 

 

 

 

Công nghệ thông tin

D480201

1. Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

18

18

18

15

15

15

Khoa học môi trường

D440301

1. Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
3. Toán, Hóa học, Sinh học (B00)
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

18

18

18

18

15

15

15

15

Công nghệ sinh học

D420201

1. Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
3. Toán, Hóa học, Sinh học (B00)
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

18

18

18

18

15

15

15

15

Điều dưỡng

D720501

1. Toán, Hóa học, Sinh học (B00)
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

18

18

15

15

Quản trị kinh doanh

D340101

1. Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
3. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00)
4. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

18

18

18

18

15

15

15

15

Kiến trúc

D580102

 

1. Toán, Vật lí, Vẽ (V00)
2. Toán, Ngữ văn, Vẽ (V01)
3. Toán, Ngữ văn, Vẽ MT (H01)

11

11

11

10

10

10

 Ngữ văn, Vẽ NK 1, Vẽ NK 2 (H00)

5.5 (môn văn)

10

Thiết kế nội thất

D210405

1. Toán, Vật lí, Vẽ (V00)
2. Toán, Ngữ văn, Vẽ (V01)
3. Toán, Ngữ văn, Vẽ MT (H01)

11

11

11

10

10

10

 Ngữ văn, Vẽ NK 1, Vẽ NK 2 (H00)

5.5 (môn văn)

10

Ngôn ngữ Anh

D220201

1. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

18

18

15

15

II. Hệ Cao Đẳng

 

 

 

 

Quản trị kinh doanh

C340101

1. Toán, Vật lí, Hóa học (A00)
2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01)
3. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

16.5

16.5

16.5

12

12

12

Điều dưỡng

C720501

1. Toán, Hóa học, Sinh học (B00)
2. Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01)

16.5

16.5

12

12

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]