Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mở cổng đăng ký xét tuyển sớm

17/05/2023

Các trường đại học thành viên, trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt mở cổng đăng ký xét tuyển sớm.

Dưới đây là thời gian và điều kiện đăng ký xét tuyển sớm của các trường thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh:

Năm 2023, Trường Đại học Bách khoa áp dụng nhiều phương thức xét tuyển trong đó có xét tuyển sớm cho tất cả các nhóm ngành. Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển sớm bằng một hoặc kết hợp nhiều phương thức xét tuyển dưới đây:

1. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thí sinh đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 15/5 đến ngày 30/6. Dự kiến nhà trường sẽ công bố kết quả xét tuyển thẳng trước 17 giờ ngày 5/7. 

Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển xác nhận nhập học trên Hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17 giờ ngày 15/8.

2. Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của trường trung học phổ thông theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thời gian đăng ký xét tuyển từ ngày 15/5 đến ngày 15/6.

Sau khi có kết quả xét tuyển (dự kiến trước 17 giờ ngày 26/6), nếu đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh đăng ký xác nhận việc sử dụng kết quả này trên cổng đăng ký tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Theo đó, thí sinh phải có 3 năm học tập tại một trường trong danh sách 149 trường trung học phổ thông thuộc diện ưu tiên xét tuyển năm 2023 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ ngày 15/5 đến 15/6, thí sinh đăng ký xét tuyển tại trang thông tin điện tử của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

Dự kiến, thời gian công bố kết quả trước 17 giờ ngày 26/6.

4. Xét tuyển thí sinh có chứng chỉ tuyển sinh quốc tế hoặc thí sinh là người nước ngoài (vào các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, tiên tiến). Hạn nộp hồ sơ trước 17 giờ ngày 22/6. Nhà trường sẽ công bố kết quả xét tuyển trước ngày 8/7.

Trường Đại học Kinh tế - Luật vừa chính thức mở cổng đăng ký xét tuyển sớm bằng các phương thức xét tuyển 1, 2, 5.

1. Phương thức 1a: Ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngưỡng đảm bảo điều kiện xét tuyển: điểm trung bình cộng 3 năm trung học phổ thông đạt từ 8,0 trở lên. Tổ hợp xét tuyển gồm: A00 (Toán,Vật lí, Hóa), A01 (Toán, Vật lí, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh), D07 (Toán, Hóa, Anh). Đồng thời thí sinh phải đạt giải Ba trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Thời gian công bố kết quả xét tuyển dự kiến trước ngày 5/7. 

2. Phương thức 1b: Ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh giỏi, tài năng của các trường trung học phổ thông năm 2023 theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự kiến, công bố kết quả xét tuyển trước ngày 26/6.

3. Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với học sinh từ 149 trường trung học phổ thông thuộc diện ưu tiên xét tuyển năm 2023.

Điều kiện trúng tuyển: Thí sinh có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của 3 môn tổ hợp xét tuyển A00 hoặc A01 hoặc D01 hoặc D07 phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (sử dụng điểm thi trung học phổ thông năm 2023 của các môn có trong tổ hợp xét tuyển).

Từ ngày 15/5 đến 15/6, thí sinh thực hiện đăng ký ưu tiên xét tuyển theo các bước bắt buộc theo quy định.

4. Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả chứng chỉ quốc tế kết hợp với kết quả học bạ trung học phổ thông hoặc chứng chỉ SAT, ACT, bằng tú tài quốc tế (IB), chứng chỉ A-level (vào các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh):

Đối tượng xét tuyển là thí sinh Việt Nam và thí sinh có quốc tịch nước ngoài. Thí sinh phải tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông quốc tế bằng tiếng Anh hoặc chương trình trung học phổ thông trong nước. 

Thời gian đăng ký xét tuyển từ ngày 15/5 đến 15/6.

Trường Đại học Khoa học tự nhiên (mã trường QST) thông báo nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm (phương thức 1, 2, 5, 6).

1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thí sinh lưu ý thời gian nộp hồ sơ từ ngày 1/6 đến 16 giờ 30 phút. ngày 26/6 (trước ngày 23/6 nếu nộp theo đường bưu điện). Chậm nhất là ngày 5/7, trường sẽ công bố kết quả tuyển sinh.

2. Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm xét tuyển là điểm trung bình cộng học lực 3 năm học lớp 10, 11 và 12 của các thí sinh. Thí sinh đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 15/5 đến 15/6. Nhà trường dự kiến công bố kết quả xét tuyển trước 17 giờ ngày 30/6. 

3. Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập của chương trình trung học phổ thông quốc tế đối với thí sinh người nước ngoài và thí sinh người Việt Nam học trường nước ngoài.

Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 25/5 đến 20/6. Thời gian công bố kết quả trúng tuyển chậm nhất ngày 5/7.

4. Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế kết hợp với kết quả học bạ.

Đối tượng xét tuyển: Thí sinh là học sinh giỏi 3 năm trung học phổ thông, có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 65 trở lên. 

Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 25/5 đến 20/6. 

Thời gian công bố kết quả chậm nhất ngày 5/7.

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn 

1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng

Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hạn cuối đăng ký xét tuyển trước 17 giờ ngày 30/6.

Ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh giỏi nhất của các trường phổ thông năm 2023 (theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Thời gian đăng ký xét tuyển ngày từ ngày 15/5 đến 15/6. Thời gian công bố kết quả dự kiến ngày 26/6.

2. Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển học sinh của 149 trường trung học phổ thông (theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Thời gian đăng ký xét tuyển ngày từ ngày 15/5 đến 15/6. Thời gian công bố kết quả dự kiến ngày 26/6.

3. Phương thức 5: Ưu tiên xét tuyển học sinh là thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố; thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài; thí sinh có thành tích trong hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao.

Thời gian đăng ký xét tuyển từ ngày 15/5 đến ngày 15/6. Dự kiến công bố kết quả trúng tuyển vào ngày 26/6.

Trường Đại học Quốc tế sử dụng phương thức xét tuyển 2, 3.2, 6.

1. Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Điểm xét tuyển là điểm trung bình cộng 3 môn học tương ứng trong tổ hợp xét tuyển của 3 năm học trung học phổ thông.

2. Phương thức 3.2: Ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của trường trung học phổ thông.

3. Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập trung học phổ thông áp dụng cho các chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài. 

Theo đó, nhà trường sẽ xét tuyển theo tổng điểm trung bình 3 môn của 3 năm học trung học phổ theo tổ hợp môn đăng ký.

Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển cho cả ba phương thức từ ngày 15/5 đến 15/6. Thời gian công bố kết quả trước ngày 26/6.

Trường Đại học Công nghệ thông tin

Nhà trường sử dụng các phương thức xét tuyển sau:

1. Phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng thí sinh giỏi, tài năng của trường trung học phổ thông theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Phương thức ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Trường Đại học Công nghệ thông tin.

5. Phương thức tuyển thẳng vào chương trình tài năng.

Thí sinh đăng ký xét tuyển từ 14 giờ ngày 15/5 đến 15/6. Dự kiến, nhà trường công bố kết quả trúng tuyển vào ngày 26/6.

Trang Linh
https://congdankhuyenhoc.vn/dai-hoc-quoc-gia-thanh-pho-ho-chi-minh-mo-cong-dang-ky-xet-tuyen-som-179230516162043413.htm

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]