Sau ĐH » Khu vực TP.HCM

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạnh tuyển sinh sau ĐH năm 2020

-


Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
thông báo kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh Sau đại học Chuyên khoa cấp I (CKI), Chuyên khoa cấp II (CKII), Bác sỹ Nội trú (NT), đào tạo trình độ thạc sĩ (Cao Học: CH), trình độ tiến sĩ (Nghiên cứu sinh: NCS) năm 2020, gồm các chuyên ngành sau:

 

XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH TẠI ĐÂY

 

Close [X]