Liên thông » Khu vực Hà Nội

ĐH Xây dựng HN tuyển sinh ĐH Liên thông chính quy năm 2019

-

 

Trường Đại học Xây dựng thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học hệ liên thông chính quy

năm 2019 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

- Công dân Việt Nam có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định; không trong thời gian thi hành án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Người tham gia xét tuyển đại học liên thông hệ chính quy phải có một trong các văn bằng sau:

+ Bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng chính quy do các cơ sở đào tạo trong nước cấp.

+ Bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Ngành, chuyên ngành đào tạo

   1 Kỹ thuật xây dựng

- Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp;

- Hệ thống kỹ thuật trong công trình;

- Tin học xây dựng;

- Kỹ thuật công trình thủy;

- Kỹ thuật công trình biển.

   2 Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông Xây dựng Cầu đường

   3 Kinh tế xây dựng

   4 Quản lý xây dựng - Kinh tế và Quản lý đô thị;

- Kinh tế và Quản lý bất động sản.

   5 Công nghệ Kỹ thuật môi trường

   6 Kỹ thuật Cấp thoát nước Cấp thoát nước – Môi trường nước

   7 Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng

   8 Kỹ thuật cơ khí - Máy xây dựng;

- Cơ giới hóa xây dựng.

   9 Công nghệ thông tin

3. Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 sinh viên.

4. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Phiếu tuyển sinh (theo mẫu thống nhất do Trường phát hành).

- Bản sao giấy khai sinh

- Bản sao bằng tốt nghiệp cao đẳng và bản sao kết quả học tập có xác nhận của cơ sở cấp

hoặc của công chứng Nhà nước

- Giấy chứng nhận sức khỏe: Do cơ quan y tế đủ thẩm quyền cấp không quá 3 tháng kể từ

ngày cấp.

- 02 phong bì dán sẵn tem, địa chỉ người nhận và 02 ảnh 4x6 (chụp trong 06 tháng gần đây)

6. Lệ phí tuyển sinh:

+ Phí hồ sơ: 50.000đ/hồ sơ

+ Phí xét tuyển: 100.000đ/hồ sơ

7. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ xét tuyển:

7.1. Thời gian:

+ Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/3/2019 đến 31/12/2019 (trong giờ hành chính)

+ Thời gian xét tuyển: Đợt 1: Tháng 6/2019.  Đợt 2: Tháng 12/2019.

7.2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Tại Trường Đại học Xây dựng: Phòng Đào tạo (P.102 nhà H1)

Số 55 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

8. Công bố kết quả xét tuyển:

Thí sinh theo dõi kết quả xét tuyển trên website http://tuyensinh.nuce.edu.vn .

9. Tổ chức đào tạo: Đào tạo tập trung tại Trường Đại học Xây dựng.

- Sinh viên được bảo lưu điểm học phần đã tích lũy được theo quy định.

- Sinh viên đăng ký các học phần còn thiếu trong chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ.

10. Kinh phí đào tạo: Theo quy định của Nhà nước và Trường Đại học Xây dựng.

11. Cấp bằng tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy.

Chi tiết xem trên website http://tuyensinh.nuce.edu.vn

Liên hệ: Phòng Đào tạo (P.102-H1) – Trường Đại học Xây dựng

Số 55 Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3 8691975.

Close [X]