Liên thông » Khu vực phía Bắc

ĐH Vinh tuyển sinh ĐH liên thông hệ chính quy năm 2017

-

 

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017
********

1. Các ngành tuyển sinh

1.1. Các ngành đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học hệ chính quy

1.

Công tác xã hội

5.

Luật

2.

Giáo dục Mầm non

6.

Quản lý đất đai

3.

Giáo dục Tiểu học

7.

Quản trị kinh doanh

4.

Kế toán

 

 

1.2. Các ngành đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy

1.

Luật

15.

Du lịch

2.

Báo chí

16.

Quản lý giáo dục

3.

Khoa học môi trường

17.

Luật kinh tế

4.

Quản lý văn hóa

18.

Ngôn ngữ Anh

5.

Kinh tế nông nghiệp

19.

Quản trị kinh doanh

6.

Kế toán

20.

Kinh tế đầu tư

7.

Tài chính Ngân hàng

21.

Công nghệ thực phẩm

8.

Công nghệ thông tin

22.

Quản lý đất đai

9.

Kỹ thuật điện tử truyền thông

23.

Quản lý tài nguyên và môi trường

10.

Kỹ thuật xây dựng

24.

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

11.

Nuôi trồng thủy sản

25.

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

12.

Nông học

26.

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

13.

Công nghệ kỹ thuật hóa học

27.

Chính trị học

14.

Công tác xã hội

 

 

2. Thời gian và đối tượng tuyển sinh

2.1. Đợt 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia

a) Đối tượng

- Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chính quy được cấp bằng tốt nghiệp trước ngày làm hồ sơ đăng ký dự thi.    

- Thí sinh đăng ký dự thi và thi theo kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 (theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo) đúng tổ hợp môn xét tuyển, ngành xét tuyển của Trường Đại học Vinh, đúng ngành nghề đào tạo, đúng ngoại ngữ theo học (tiếng Anh), đối với ngành Ngôn ngữ Anh ngoại ngữ 2 là tiếng Pháp.

b) Thời gian thi: Từ ngày 22/6 đến ngày 24/6/2017.

Thí sinh mua hồ sơ đăng ký dự thi và nộp hồ sơ tại địa điểm theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo như thí sinh thi tốt nghiệp THPT đăng ký kỳ thi THPT quốc gia.

Trường Đại học Vinh căn cứ kết quả thi THPT quốc gia của thí sinh để xét tuyển thí sinh vào học ngành đã đăng ký theo Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng và Hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Đợt 2: Tổ chức thi tuyển

a) Đối tượng

- Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chính quy được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày làm hồ sơ, đúng ngành nghề đào tạo, đúng ngoại ngữ theo học (tiếng Anh), đối với ngành Ngôn ngữ Anh ngoại ngữ 2 là tiếng Pháp.

- Thí sinh dự thi 3 môn gồm: Môn Cơ bản; Môn Cơ sở ngành; Môn Chuyên ngành.

b) Thời gian thi

Vào các ngày 12, 13 tháng 8 năm 2017.

Thí sinh mua hồ sơ và đăng ký dự thi tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Vinh.

Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: Từ ngày 17/7 đến ngày 5/8/2017.

3. Hình thức đào tạo

Học tập trung theo chương trình đại học hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ từ năm thứ 2 đối với các ngành đào tạo liên thông từ trung cấp lên đại học và từ năm thứ 3 đối với các ngành đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học. Kết thúc khoá học, sinh viên được cấp bằng đại học chính quy.

Lưu ý:

- Thí sinh đã học môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng ở trường cao đẳng có chứng chỉ mới được miễn học 2 môn học này khi vào học đại học. Trường hợp đã học nhưng chưa có chứng chỉ thì nộp bảng điểm và sẽ học bổ sung những nội dung còn thiếu theo quy định của Trường Đại học Vinh.

 

Close [X]