Tại chức » Khu vực Hà Nội

ĐH Thương mại tuyển sinh ĐH hình thức VLVH năm 2021

-

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC, NĂM 2021

Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 của Trường Đại học Thương mại

Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2021 như sau:

I. THÔNG TIN TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC

1.1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong toàn quốc.

1.3. Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ghi trên học bạ/bảng điểm tốt nghiệp Trung học phổ thông, với tổ hợp xét tuyển: Toán, Vật lý, Hóa học.

1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

1

7340101

Quản trị kinh doanh

50

2

7340301

Kế toán

50

1.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT)

1.5.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Thí sinh phải có điểm Trung bình cộng học tập 3 năm lớp 10, 11, 12 của từng môn Toán, Vật lý, Hóa học (được ghi trên học bạ) ≥ 5,0

1.5.2. Điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

Thí sinh thỏa mãn các điều kiện sau đây được đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đại học vừa làm vừa học của Trường Đại học Thương mại:

a) Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường (tại mục 1.5.1);

b) Có đủ sức khoẻ để học tập theo qui định hiện hành;

c) Không vi phạm pháp luật; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

d) Không bị tước quyền tuyển sinh hoặc bị kỷ luật buộc thôi học nhưng chưa đủ thời hạn quy định tính từ ngày ký quyết định kỷ luật đến ngày xét tuyển;

e) Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ phải được Thủ trưởng cơ quan cho phép đi học.

1.6. Các thông tin cần thiết

Nguyên tắc xét tuyển: Trường xét tuyển theo nguyên tắc lấy tổng điểm xét tuyển từ cao đến thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.

Tổng điểm xét tuyển được xác định:

Tổng điểm xét tuyển

=

Điểm trung bình cộng lớp 10, 11, 12 môn Toán

+

Điểm trung bình cộng lớp 10, 11, 12 môn Vật lý

+

Điểm trung bình cộng lớp 10, 11,12 môn Hóa học

+

Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy chế tuyển sinh năm 2021

1.7 Thời gian Đào tạo: thời gian đào tạo chuẩn 4 - 4,5 năm

2. TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CẤP BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học

2.2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khóa (điểm trung bình chung học tập) đại học (theo thang điểm 4).

2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

1

7340101

Quản trị kinh doanh

50

2

7340301

Kế toán

50

2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

Thí sinh thỏa mãn các điều kiện sau đây được đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào học để được cấp bằng đại học thứ hai hình thức đào tạo vừa làm vừa học của Trường Đại học Thương mại:

a) Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp đại học;

b) Có đủ sức khoẻ để học tập theo qui định hiện hành;

c) Không vi phạm pháp luật; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

d) Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ phải được Thủ trưởng cơ quan cho phép đi học.

2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường

Nguyên tắc xét tuyển: Trường xét tuyển theo nguyên tắc lấy điểm xét tuyển từ điểm cao đến thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.

Điểm xét tuyển = Điểm trung bình chung học tập đại học

2.7 Thời gian đào tạo:

Thời gian đào tạo được xác định đối với từng thí sinh, tùy thuộc vào số lượng tín chỉ thí sinh (khi trúng tuyển) phải học (sau khi trừ số tín chỉ đã được chuyển đổi, công nhận kết quả học tập) để hoàn thành chương trình đào tạo, nhưng thời gian đào tạo chuẩn không vượt quá thời gian đào tạo chuẩn quy định đối với chương trình đào tạo (4 năm).

3. TUYỂN SINH LIÊN THÔNG GIỮA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP/CAO ĐẲNG VỚI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC

3.1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng.

3.2. Phạm vi tuyển sinh:  Tuyển sinh trong cả nước.

3.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)

- Xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khóa (điểm trung bình chung học tập) trung cấp/cao đẳng (theo thang điểm 4).

Trường hợp kết quả học tập của thí sinh tính theo thang điểm 10, Hội đồng tuyển sinh sẽ quy đổi kết quả học tập sang thang điểm 4 như sau:

- Quy đổi điểm học phần/môn học từ thang điểm 10 sang thang điểm 4 thông qua điểm chữ như sau:

Điểm theo thang điểm 10

Điểm chữ

Điểm theo thang điểm 4

Điểm theo thang điểm 10

Điểm chữ

Điểm theo thang điểm 4

8,5-10

A

4

5,5-6,4

C

2

8,0-8,4

B+

3,5

5,0-5,4

D+

1,5

7,0-7,9

B

3

4,0-4,9

D

1

6,5-6,9

C+

2,5

 

 

 

3.4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

1

7340101

Quản trị kinh doanh

100

2

7340301

Kế toán

150

3

7220201

Ngôn ngữ Anh

50

3.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

Thí sinh thỏa mãn các điều kiện sau đây được đăng ký xét tuyển (ĐKXT) liên thông giữa trình độ trung cấp/ cao đẳng với trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học của Trường Đại học Thương mại:

- Tính đến thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp trung cấp/cao đẳng

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo qui định hiện hành;

c) Không vi phạm pháp luật; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

d) Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ phải được Thủ trưởng cơ quan cho phép đi học.

3.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường

Nguyên tắc xét tuyển: Trường xét tuyển theo nguyên tắc lấy điểm xét tuyển từ điểm cao đến thấp cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu.

Điểm xét tuyển = Điểm trung bình chung học tập trung cấp/cao đẳng

3.7 Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo được xác định đối với từng thí sinh, tùy thuộc vào số lượng tín chỉ thí sinh (khi trúng tuyển) phải học (sau khi trừ số tín chỉ đã được chuyển đổi, công nhận kết quả học tập) để hoàn thành chương trình đào tạo, nhưng thời gian đào tạo chuẩn không vượt quá thời gian đào tạo chuẩn quy định đối với chương trình đào tạo (4 năm).

II. TỔ CHỨC TUYỂN SINH

1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Hồ sơ đăng ký xét tuyển, gồm:

1) Phiếu đăng ký (theo mẫu, quản lý thống nhất của Bộ GD&ĐT và do trường ĐH Thương mại phát hành) có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương (Phường, Xã) trực tiếp quản lý.

2) Bản sao giấy khai sinh

3) Bản sao CMTND hoặc thẻ căn cước 

4) 04 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm (cùng kiểu chụp) có trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ dự xét (có ghi rõ Họ tên và ngày tháng năm sinh vào mặt sau của ảnh). Trong đó, 2 ảnh dán vào Phiếu tuyển sinh và Phiếu đăng ký có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận

5) Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trung học phổ thông (đối với những người xét ngay trong năm tốt nghiệp).

6) Bản sao có chứng thực Học bạ THPT;

7) Bản sao kết quả học tập trung cấp/cao đẳng/đại học (theo thang điểm 4) – đối với thí sinh đăng ký xét tuyển liên thông giữa trình độ trung cấp/cao đẳng với trình độ đại học hoặc tuyển sinh để được cấp bằng đại học thứ 2;

8) Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Thí sinh mua hồ sơ và nộp hồ sơ cùng lệ phí xét tuyển trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, tại phòng 115 nhà T- Phòng Quản lý Đào tạo- Trường Đại học Thương mại. Trường không nhận hồ sơ không đúng mẫu; kê khai, xác nhận không đầy đủ, không rõ ràng (có tẩy, xoá, không trùng khớp giữa các giấy tờ kê khai, xác nhận không do cơ quan có thẩm quyền ...)

- Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dự xét tuyển, nếu có sự thay đổi về gia đình hoặc bản thân, thí sinh có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Trường, đồng thời phải nộp bổ sung đầy đủ giấy tờ cho Trường trước ngày xét tuyển. Sau ngày xét tuyển, Trường không nhận các giấy tờ bổ sung.

- Khi tới nộp hồ sơ, thí sinh phải xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp và bảng điểm để kiểm tra; Cán bộ nhận hồ sơ sau khi kiểm tra phải ký xác nhận vào bản sao.

- Thí sinh sau khi nộp hồ sơ được nhận giấy biên nhận nộp hồ sơ và biên lai thu lệ phí. Hồ sơ đăng ký xét tuyển không trả lại.

3. Lệ phí xét tuyển

- Lệ phí xét tuyển: 200.000đ/hồ sơ/thí sinh

4. Kế hoạch xét tuyển

- Nhà trường thực hiện xét tuyển ít nhất 02 (hai) đợt/năm (dự kiến tháng 4 và tháng 9). Ngoài 2 đợt xét chính, tùy thuộc số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển, Trường có thể xét các đợt bổ sung.

5. Thông báo kết quả xét tuyển

- Điểm trúng tuyển và Danh sách thí sinh trúng tuyển được công bố trên Websites của trường Đại học Thương mại (http://www.tmu.edu.vn)

- Trường gửi giấy báo trúng tuyển và nhập học cho từng thí sinh ngay sau khi có kết quả xét tuyển (2 đợt xét chính, dự kiến tháng 5 và tháng 9/2021)

Thông tin chi tiết liên hệ tại:

Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Thương mại

Địa chỉ: Phòng 115, 117 nhà T, Số 79, Đường Hồ Tùng Mậu, P. Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Điện thoại: 024.38374114

Website: http://taichuc.tmu.edu.vn

Bản quyền 2008 - 2022 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]