Liên thông » Khu vực phía Nam

ĐH Tây Nguyên tuyển sinh liên thông ĐH chính quy năm 2017

-

Căn cứ Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT và Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 quy định về đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH của Bô ̣Giáo duc̣ và Đào taọ, Trường Đaị hoc̣ Tây Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông hê ̣chính quy năm 2017 như sau:

Xem chi tiết: THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Bản quyền 2008 - 2022 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]