Sau ĐH » Khu vực Hà Nội

ĐH Mỏ Địa chất tuyển sinh sau ĐH đợt 1 năm 2019

-

 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2019 với số lượng 425 học viên cao học và 15 nghiên cứu sinh các ngành, chuyên ngành kèm theo chỉ tiêu dự kiến như sau:

XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH TẠI ĐÂY

 

Close [X]