Tại chức » Khu vực Hà Nội

ĐH Lâm nghiệp tuyển sinh đại học hình thức VLVH năm 2019

-

 

Thực hiện Quy chế của Bộ GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh năm 2019, Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo kế hoạch tuyển sinh tại trụ sở Nhà trường và tại các địa điểm liên kết đào tạo đối với các hệ văn bằng 2, đại học, liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2019, như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh các loại hình đào tạo

 

TT

Khối ngành/Ngành học

Chỉ tiêu tuyển sinh VLVH Đại học

Liên thông

Văn bằng 2

Khối ngành Kinh tế và Xã hội nhân văn

1

Kế toán

200

50

50

2

Quản trị kinh doanh

50

50

x

3

Kinh tế

50

50

x

4

Kinh tế Nông nghiệp

50

50

x

5

Công tác xã hội

50

100

x

6

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

100

100

 

Khối ngành Kiến trúc và Cảnh quan

7

Lâm nghiệp đô thị (cây xanh đô thị)

50

50

x

8

Kiến trúc cảnh quan

50

50

x

9

Thiết kế nội thất

50

50

x

Khối ngành Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng

10

Công nghệ sinh học

70

50

x

11

Bảo vệ thực vật

50

50

x

12

Chăn nuôi (Chuyên ngành chăn nuôi -  Thú y)

50

50

 

13

Khoa học cây trồng

50

50

x

14

Khuyến nông

50

50

x

15

Thú y

150

100

 

Khối ngành Tài nguyên, Môi trường và Du lịch sinh thái

16

Quản lý đất đai

150

100

50

17

Quản lý tài nguyên và Môi trường

50

50

x

18

Du lịch sinh thái

70

x

 

19

Khoa học môi trường

70

50

50

Khối ngành Lâm Nghiệp

20

Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

100

100

50

21

Lâm sinh

100

100

50

22

Lâm học

100

50

x

Khối ngành Công nghệ và Công nghệ thông tin

23

Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)

50

50

x

24

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

50

50

x

25

Công nghệ kỹ thuật ô tô

50

50

x

26

Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy)

50

50

x

27

Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình XD)

50

50

x

28

Công nghệ sau thu hoạch

50

50

x

29

Công nghệ chế biến lâm sản

50

50

50

30

Công nghệ vật liệu

50

50

x

2. Đối tượng tuyển sinh vừa làm vừa học

2.1. Bậc đại học

Đối tượng tuyển sinh: là học sinh đã tốt nghiệp bậc THPT và tương đương

2.2. Liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

Đối tượng tuyển sinh: là người tốt nghiệp trình độ trung cấp, tốt nghiệp trình độ cao đẳng. Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chưa có bằng THPT phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.3. Văn vằng 2

Đối tượng tuyển sinh: là học sinh đã tốt nghiệp đại học.

3. Địa điểm học và thời gian xét tuyển

- Địa điểm học: Học tại Đại học Lâm nghiệp và tại các địa điểm liên kết đào tạo ở bên ngoài trường Đại học Lâm nghiệp.

- Thời gian xét tuyển:

+ Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 01/01/2019 đến ngày 29 hàng tháng.

+ Công bố kết quả xét tuyển: trước ngày 30 hàng tháng.

+ Thời gian nhập học: sau công bố kết quả xét tuyển 10 ngày.

4. Lệ phí xét tuyển và nơi nộp hồ sơ

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/ hồ sơ.

- Nơi nộp hồ sơ: tại trường Đại học Lâm nghiệp hoặc tại các địa điểm mở lớp liên kết đào tạo.

- Mẫu hồ sơ đăng tải trên Website: http://vnuf.edu.vn/, mục TUYỂN SINH 2019.

5. Thông tin liên hệ

- Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo, trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

- Website: http://vnuf.edu.vn/

- Điện thoại: 02433.840440; 02433.840707.

Close [X]