Sau ĐH » Các khu vực khác

ĐH Kinh tế & QTKD Thái Nguyên tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2021

-
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021
Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 như sau:
1. Ngành đào tạo và thời gian đào tạo
1.1. Ngành đào tạo
1. Ngành Kinh tế nông nghiệp
3. Ngành Quản lý kinh tế
5. Ngành Kinh tế phát triển
2. Ngành Kế toán
4. Ngành Quản trị kinh doanh
 
1.2. Thời gian đào tạo: 1,5 năm – 02 năm
2. Môn thi tuyển sinh và thời gian thi tuyển
2.1. Môn thi tuyển sinh
Stt
Ngành đào tạo thạc sĩ
Môn thi
Cơ bản
Chủ chốt
Tiếng anh
1
Kinh tế nông nghiệp
Kinh tế học
Kinh tế nông nghiệp
– Trình độ B (Một số trường hợp được miễn thi môn tiếng anh xem chi tiết trong thông báo đính kèm)
2
Kế toán
Nguyên lý kế toán
3
Quản lý kinh tế
Quản trị học
4
Quản trị kinh doanh
5
Kinh tế phát triển
Kinh tế phát triển
2.2. Thời gian thi tuyển: Đợt 1: Ngày 17, 18/4/2021 – Đợt 2: Ngày 18, 19/9/2021
3. Điều kiện dự thi
3.1. Về văn bằng
- Dự thi ngành Kinh tế nông nghiệp, Kế toán,  Kinh tế phát triển: Tốt nghiệp đại học ngành đúng/phù hợp, ngành gần với ngành đăng ký dự thi.
- Dự thi ngành Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh: Tốt nghiệp đại học ngành đúng/phù hợp, ngành gần, ngành khác với ngành đăng ký dự thi.
- Người tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành đăng ký dự thi phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.
- Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Cục Khảo thí và KĐCLGD công nhận. (thông tin về đăng ký công nhận văn bằng do nước ngoài cấp xem tại https://naric.edu.vn, mục Hướng dẫn quy trình CNVB do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp).
3.2. Yêu cầu về kinh nghiệm công tác chuyên môn
- Trường hợp có bằng tốt nghiệp ĐH ngành đúng, phù hợp và ngành gần với ngành đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ được thi ngay sau khi tốt nghiệp Đại học.
- Đối với ngành Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh: Thí sinh đăng ký dự thi có bằng tốt nghiệp ĐH ngành khác cần  tối thiểu 02 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản lý-quản trị từ ngày ký hợp đồng làm việc đến ngày nộp hồ sơ dự thi.
* Xem nội dung chi tiết thông báo tại đây. 
* Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi; các học phần phải học bổ sung kiến thức cho ngành đúng hoặc phù hợp; ngành gần và ngành khác cho các ngành thạc sĩ: xem tại đây. 
 

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]