Sau ĐH » Khu vực Hà Nội

ĐH Kiểm sát Hà Nội tuyển sinh sau ĐH đợt 1 năm 2019

-

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh cao học luật Luật hình sự và Tố tụng hình sự

đợt 1 năm 2019 (Khóa 1, niên khóa 2019-2022)
*******

Thực hiện Quyết định số 226/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức tuyển sinh trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực pháp luật hình sự, tố tụng hình sự với các nội dung cụ thể như sau:

1. Chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

          - Dự kiến tuyển sinh: 60 chỉ tiêu.

          - Chuyên ngành đào tạo: Luật Hình sự và tố tụng hình sự.

2. Đối tượng tuyển sinh

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại ngành Kiểm sát;

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác, các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị-xã hội, các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cán bộ làm công tác pháp luật;

- Các cán bộ làm công tác nghiên cứu, tư vấn, giảng dạy có liên quan.

- Thí sinh khác có đủ điều kiện theo quy định về chuyên môn, kinh nghiệm, phẩm chất chính trị và sức khỏe theo quy định tại Mục 3 Thông báo này.

3. Tiêu chuẩn người dự tuyển

Về chuyên môn: Người dự tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Luật là công dân Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Đã tốt nghiệp ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp (theo mục 4 tại Thông báo này) với chuyên ngành Luật theo quy định của pháp luật mà thí sinh đăng ký dự thi.

- Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành Luật (theo mục 4 tại Thông báo này) theo quy định của của pháp luật mà thí sinh đăng ký dự thi và đã học bổ sung kiến thức đại học ngành của chương trình đại học tại Nhà trường;

- Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

Về kinh nghiệm công tác chuyên môn

Người tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

Về phẩm chất chính trị

Người tham gia dự tuyển phải có lý lịch rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức khiển trách trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền dịa phương nơi cư trú xác nhận.

Về sức khỏe

Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định của Cơ quan y tế có thẩm quyền.

4. Danh mục ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với ngành đăng ký đào tạo và danh mục bổ sung kiến thức

- Ngành đúng và phù hợp là ngành Luật do các cơ sở đào tạo luật được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo và cấp bằng Cử nhân Luật; cử nhân Luật kinh tế, Luật Quốc tế, Luật kinh doanh quốc tế theo mã ngành đào tạo cấp IV.

- Ngành gần và các học phần bổ sung kiến thức:

+ Những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành Luật khi có tổng số tiết hoặc chương trình đào tạo hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành khác nhau từ 10-40% tại các cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Học viện hành chính, Học viện chính sách và Phát triển...

+ Ngành gần: Điều tra trinh sát; Điều tra hình sự; Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; Kỹ thuật hìnhsự; Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân; Quản lý Nhà nước; Chính trị - Luật; Quản lý trật tự ATGT do các cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Học viện hành chính, Học viện chính sách và Phát triển, Đại học Vinh đào tạo.

Chuyên ngành

Tên ngành đúng, phù hợp

Tên ngành gần

Luật,

Mã số: 8380103

 

- Cử nhân Luật học (Luật);

- Cử nhân Luật kinh tế;

- Cử nhân Luật kinh doanh;

- Cử nhân Luật quốc tế

- Cử nhân điều

- Cử nhân điều tra trinh sát;

- Cử nhân điều tra hình sự;

- Cử nhân Quản lý Nhà nước về an ninh trật tự;

- Cử nhân Kỹ thuật quân sự;

- Cử nhân Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp;

- Cử nhân Quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân;

- Cử nhân Quản lý Nhà nước;

- Cử nhân Chính trị - Luật;

- Cử nhân Quản lý trật tự ATGT;

- Cử nhân hành chính.

5. Các môn thi tuyển

Các học viên có đủ điều kiện dự tuyển cao học Luật sẽ phải thi tuyển sinh bao gồm 03 môn thi:

5.1. Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh.

Môn tiếng Anh kiểm tra trình độ bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Thí sinh có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau được miễn môn thi ngoại ngữ:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

- Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường Đại học của Việt Nam.

- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài.

- Có các chứng chỉ trình độ Tiếng Anh từ cấp độ 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam hoặc tương đương, có hiệu lực trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận: IELTS 4.5; TOEFL 450 PBT, TOEFL 133 CBT; TOEFL 45 iBT; TOEIC 450; Cambridge Exam Preliminary PET; BEC Business Preliminary.

5.2. Môn chủ chốt và môn không chủ chốt

- Môn chủ chốt: Luật Tố tụng hình sư.

- Môn không chủ chốt: Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật.

5.3. Nội dung và dạng thức đề thi

- Đối với môn chủ chốt và không chủ chốt của chuyên ngành đào tạo: Nội dung thi bao gồm kiến thức theo chương trình đào tạo bậc đại học; dạng thức đề thi tự luận; thời gian làm bài 180 phút.

- Đối với môn ngoại ngữ (Tiếng Anh): Dạng thức đề thi ngoại ngữ tương đương trình độ bậc 2/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam với 02 kỹ năng đọc và viết. Thời gian làm bài: 90 phút.

6. Đối tượng ưu tiên và chính sách ưu tiên

6.1. Đối tượng ưu tiên

- Người có thời gian công tác liên tục từ 02 trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương có quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

- Con liệt sĩ;

- Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

Để được hưởng chính sách ưu tiên, thí sinh phải có đầy đủ các loại giấy tờ hợp lệ chứng minh đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên tại thời điểm nộp hồ sơ. Trường thực hiện việc xét và công nhận thí sinh đủ điều kiện hưởng chính sách ưu tiên trên cơ sở giấy tờ có trong hồ sơ dự thi của thí sinh vào thời điểm xét hồ sơ.

6.2. Chính sách ưu tiên

Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên (kể cả trường hợp thí sinh thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng 10,0 điểm (mười điểm) theo thang điểm 100 vào kết quả thi của môn ngoại ngữ, nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ; được cộng 1,0 điểm (một điểm) theo thang điểm 10 vào kết quả thi của môn chủ chốt.

7. Hồ sơ đăng ký dự thi

Một bộ hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm:

- 01 Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh trình đọ thạc sĩ (theo mẫu);

- 01 Đơn đăng ký dự thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ;

- 01 bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (hoặc tương đương). Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải có thêm văn bản xác nhận văn bằng của Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- 01 bản sao có chứng thực chứng chỉ ngoại ngữ đối với thí sinh có yêu cầu miễn thi ngoại ngữ (kèm theo bản chính để đối chiếu);

- 01 bản sao có chứng thực bảng điểm đại học;

- Sơ yếu lý lịch (dán ảnh và đóng dấu giáp lai) có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự nơi cử đi dự thi hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú;

- Công văn giới thiệu đi dự thi của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức;

- Bảm cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính;

- Giấy chứng nhận của bệnh viên đa khoa cấp huyện trở lên về việc thí sinh có đủ sức khỏe để học tập;

- Bản sao có chứng thực các giấy tờ xác nhận về đối tượng ưu tiên của cơ quan có thẩm quyền (đối với thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên);

- 01 ảnh cỡ 3x4cm, 01 ảnh cỡ 4x6cm (chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ), ghi rõ họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh và cho vào 01 phong bì có ghi rõ tên thí sinh;

- 03 phong bì dán sẵn tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của thí sinh.

(Lưu ý: thí sinh không trúng tuyển không được trả lại hồ sơ)

8. Kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh

- Thời gian phát hành: Từ 01/4/2019 đến ngày 15/4/2019.

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/4/2019 đến hết ngày 29/4/2019.

- Công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi trên cổng thông tin điện tử của Nhà trường: dự kiến từ ngày 10/5/2019 đến ngày 15/5/2019.

- Tổ chức ôn thi: Thí sinh có nguyện vọng ôn thi trực tiếp đăng ký với cơ sở đào tạo (nơi phát hành và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi). Thời gian tổ chức ôn thi dự kiến từ ngày 16/5/2019 đến ngày 25/5/2019.

- Tổ chức thi tuyển: Dự kiến vào các ngày 15, 16/6/ 2019. Địa điểm thi tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Lệ phí tuyển sinh: 600.000đồng/thí sinh (thu ngay khi nhận hồ sơ đăng ký dự thi, trong đó 150.000 đồng là lệ phí xét hồ sơ; lệ phí thi mỗi môn là 150.000đồng).

- Công bố kết quả thi tuyển sinh: từ ngày 10/7/2019 đến ngày 15/7/2019.

- Nhập học và khai giảng: Dự kiến từ ngày 25/7/2019 đến ngày 31/7/2019.

Mọi thắc mắc và cần biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (Phòng 207 Nhà hành chính), địa chỉ: Phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 02432878340, 02433581280, 0243581500.

 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]