Bằng 2 » Các trường phía Bắc

ĐH Hùng Vương tuyển sinh ĐH văn bằng 2 năm 2020

-

 

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2020, Trư­ờng Đại học Hùng Vương thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 năm 2020. Cụ thể như sau:
1. Chỉ tiêu dự kiến: 80 chỉ tiêu.
2 Thời gian đào tạo: Từ 1,5 đến 2 năm.
3. Các ngành đào tạo: Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Kế toán, Công nghệ thông tin, Du lịch.
4. Đối tượng tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp hệ đại học.
5. Thời gian, phương thức tuyển sinh:
        - Xét tuyển: Được áp dụng với các trường hợp sau:
        + Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ chính qui hoặc không chính qui trong cùng nhóm ngành và tại chính trường mà mình đã học và tốt nghiệp đại học.
        + Người có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ không chính qui thuộc nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ.
        + Người đã có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính qui các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ đăng ký và học ngành đào tạo mới hệ không chính qui thuộc nhóm ngành kinh tế, ngoại ngữ.
        - Thi tuyển: Đối với các thí sinh dự thi theo chuyên ngành sau:
        + Ngành Sư phạm Tiếng Anh thi 2 môn: Triết học Mác - Lê Nin; Tiếng Anh.
        + Ngành Ngôn ngữ Anh thi 2 môn: Triết học Mác - Lê Nin; Tiếng Anh.
        + Ngành Kế toán thi 2 môn: Toán cao cấp, Tiếng Anh.
        + Ngành Công nghệ thông tin thi 2 môn: Toán rời rác; Lập trình cơ bản.
        + Ngành Du lịch thi 2 môn: Cơ sở văn hóa Việt Nam; Tổng quan du lịch.
        - Thời gian thi và xét tuyển: Các đợt trong năm theo kế hoạch tuyển sinh của Nhà trường và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Liên hệ: Trung tâm Hợp tác đào tạo, Truyền thông và Hỗ trợ sinh viên.
  - P104, Nhà điều hành, cơ sở thành phố Việt Trì; ĐT: 02103 991 559, 0972.707.282.
  - P109, Nhà điều hành, cơ sở phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ; ĐT: 02103 714 268, 0978 829 968.
  - Website: http://ttdt.hvu.edu.vn/

Close [X]