Liên thông » Khu vực phía Bắc

ĐH Điều dưỡng Nam Định tuyển sinh Đại học liên thông chính quy năm 2017

-
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH 
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NĂM 2017
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học Điều dưỡng liên thông hệ chính quy năm 2017 như sau:
 
I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
- Tổng chỉ tiêu:  80 chỉ tiêu Đại học liên thông chính quy.
- Ngành đào tạo:
+ Điều dưỡng đa khoa từ trung cấp Điều dưỡng
+ Điều dưỡng chuyên ngành Phụ sản từ trung cấp Hộ sinh
- Nhà trường không tổ chức tuyển sinh đối với ngành có số thí sinh ĐKDT dưới 30 thí sinh. 
 
Xem toàn văn thông báo tuyển sinh tại đây:  TẠI ĐÂY
       
Chi tiết, liên hệ phòng Đào tạo ĐH&SĐH, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
       Địa chỉ: Số 257 Hàn Thuyên - Tp Nam Định       
       Điện thoại:   0350. 3643495
       Website: www.ndun.edu.vn - Email: daotao@ndun.edu.vn

 

 

Close [X]