Liên thông » Khu vực phía Bắc

ĐH Công nghiệp Quảng Ninh tuyển sinh liên thông ĐH, VB2, ĐH VLVH năm 2019

-

 

Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh tổ chức tuyển sinh liên thông Đại học, Văn bằng 2, Đại học vừa làm vừa học, năm 2019 như sau:

1. Các ngành Liên thông đại học, Văn bằng 2, Đại học VLVH.

TT

Mã ngành

Tên chuyên ngành

1

7340301

 Kế toán tổng hợp

2

7340101

 Quản trị kinh doanh tổng hợp

Quản trị kinh doanh du lịch – Khách sạn – Lữ hành

3

7340201

Tài chính doanh nghiệp

4

7510303

Công nghệ kỹ thuật tự động hóa

Công nghệ đo lường và điều khiển

5

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện

Công nghệ cơ điện mỏ

Công nghệ cơ điện

Công nghệ điện lạnh

Công nghệ cơ điện tuyển khoáng

Công nghệ thiết bị điện – điện tử

Công nghệ kỹ thuật điện tử - Tin học công nghiệp

6

7520601

Kỹ thuật mỏ hầm lò

Kỹ thuật mỏ lộ thiên

7

7510102

Xây dựng mỏ và công trình ngầm

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng hầm và cầu

8

7520503

Trắc địa mỏ

Trắc địa công trình

9

7510201

Tự động hóa thiết kế Công nghệ cơ khí

Công nghệ Kỹ thuật cơ khí mỏ

Công nghệ kỹ thuật cơ khí ô tô

10

7480201

Hệ thống thông tin

Công nghệ phần mềm

Mạng máy tính

11

7520607

Kỹ thuật tuyển khoáng sản rắn

12

7520501

Địa chất công trình – Địa chất thủy văn

Địa chất mỏ

2. Điều kiện nộp hồ sơ dự thi:
- Hệ liên thông Đại học:  Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học (Thí sinh có bằng Cao đẳng)
- Hệ Đại học văn bằng 2: thí sinh đã tốt nghiệp đại học các trường trong và ngoài nước.
- Hệ Đại học VLVH: Xét tuyển hoặc thi tuyển theo quy định của trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.
3. Hình thức thi tuyển:
- Đối với hệ Liên thông thi 3 môn: Toán, cơ sở ngành, chuyên ngành
- Đối với Văn bằng 2 thi 2 môn: Toán cao cấp, Vật lý đại cương;
- Đại học VLVH: Xét tuyển hoặc thi tuyển theo quy định của trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.
4. Nộp hồ sơ : theo quy định của Nhà trường
Mọi chi tiết liên hệ:
Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh xã Yên thọ - Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh, hoặc trên Website của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. 
Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tuyển sinh, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh xã Yên thọ - Thị xã Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh;
Điện thoại: 0203.3871620, 0982293646, 0966613495 (Cô Huyền).

Close [X]