Sau ĐH » Khu vực Hà Nội

ĐH Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2022

-

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022, chi tiết như sau:
I/ Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh
TT
Ngành đào tạo
Mã số
Chỉ tiêu (dự kiến)
1
Kỹ thuật Cơ khí
8520103
15
2
Kỹ thuật Cơ khí Động lực
8520116
10
3
Kỹ thuật Cơ điện tử
8520114
10
4
Kỹ thuật Hóa học
8520301
15
5
Kỹ thuật Điện tử
8520203
10
6
Kỹ thuật Điện
8520201
15
7
Kế toán
8340301
25
8
Quản trị kinh doanh
8340101
25
9
Hệ thống thông tin
8480104
15
10
Ngôn ngữ Anh
8220201
10
11
Công nghệ Dệt, may
8540204
10
II/ Hình thức và thời gian đào tạo
Hình thức đào tạo: Chính quy; Thời gian đào tạo: 1,5 năm.
III/ Phương thức và điều kiện tuyển sinh
1. Xét tuyển
1.1. Đối với công dân Việt Nam
- Tốt nghiệp đại học hoặc công nhận tốt nghiệp tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, ngành đúng với ngành dự tuyển, xếp loại Khá trở lên;
- Tốt nghiệp đại học hoặc công nhận tốt nghiệp tại các trường khác, ngành đúng với ngành dự tuyển, xếp loại Khá trở lên, đáp ứng yều cầu về ngoại ngữ;
- Thời gian tối đa 24 tháng kể từ ngày quyết định tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển.
1.2. Đối với công dân nước ngoài
Tốt nghiệp đại học hoặc công nhận tốt nghiệp trình độ đại học có ngành đúng hoặc ngành phù hợp với ngành dự tuyển đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt và các yêu cầu khác đối với người nước ngoài học tập tại Việt Nam.
2. Thi tuyển
Những ứng viên dự tuyển không đủ điều kiện xét tuyển hoặc không trúng tuyển khi xét tuyển được đăng ký dự thi, cụ thể như sau:
a) Điều kiện dự thi:
- Tốt nghiệp đại học hoặc công nhận tốt nghiệp ngành đúng, ngành phù hợp (Phụ lục I), hoặc tốt nghiệp ngành khác đối với thí sinh dự tuyển ngành Quản trị kinh doanh có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.
- Thỏa mãn yêu cầu về ngoại ngữ.
b) Môn thi tuyển sinh:
TT
Ngành đào tạo
Môn Cơ sở ngành
(Tự luận – 180’)
Môn Chuyên ngành
(Tự luận – 180’)
1
Kỹ thuật Cơ khí
Sức bền vật liệu
Công nghệ chế tạo máy
2
KT. Cơ khí Động lực
Lý thuyết động cơ ô tô
3
Kỹ thuật Cơ Điện tử
Cơ điện tử
4
Kỹ thuật Hóa học
Cơ sở lý thuyết hóa học
Kỹ thuật phản ứng
5
Kỹ thuật Điện tử
Kỹ thuật mạch điện tử
Kỹ thuật vi xử lý
6
Kỹ thuật Điện
Mạch điện
Cung cấp điện
7
Kế toán
Nguyên lý kế toán
Kế toán tài chính
8
Quản trị kinh doanh
Quản trị học
Quản trị sản xuất
9
Hệ thống thông tin
Toán rời rạc
Cơ sở dữ liệu
10
Công nghệ dệt, may
Vật liệu dệt may
Công nghệ dệt may
11
Ngôn ngữ Anh
Các kỹ năng thực hành Tiếng Anh (Nghe, đọc, viết)
Lý thuyết Tiếng Anh (Ngữ âm và âm vị học, Ngữ pháp lý thuyết và ngữ nghĩa tiếng Anh)
c. Học bổ sung kiến thức
- Đối tượng học bổ sung kiến thức
+ Tốt nghiệp đại học ngành phù hợp với ngành dự tuyển, Trưởng khoa chuyên môn xem xét đề xuất học bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học.
+ Đối với người dự tuyển ngành Quản trị kinh doanh nếu tốt nghiệp đại học ngành khác (Phụ lục I) có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.
+ Tốt nghiệp đại học ngành đúng nhưng đã tốt nghiệp quá 5 năm hoặc bằng do trường khác cấp, nếu thấy cần thiết Trưởng khoa chuyên môn đề nghị và Hiệu trưởng nhà trường quyết định về việc học bổ sung kiến thức.
- Việc học bổ sung kiến thức phải hoàn thành trước khi thi tuyển và người học bổ sung kiến thức phải đóng học phí các học phần bổ sung theo mức học phí quy định đối với hệ đại học chính quy của nhà trường.
3. Yêu cầu về ngoại ngữ
Người dự tuyển thỏa mãn một trong những yêu cầu sau:
- Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;
- Tốt nghiệp trình độ đại học hoặc công nhận tốt nghiệp tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trong thời gian không quá 24 tháng;
- Có một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Phụ lục II) hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Đối với thí sinh dự tuyển ngành Ngôn ngữ Anh yêu cầu về ngoại ngữ là phải đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam các ngôn ngữ: Tiếng Pháp; Tiếng Đức; Tiếng trung Quốc; Tiếng Nhật hoặc Tiếng Nga (Phụ lục II).
Ghi chú: Nếu người dự tuyển có văn bằng tốt nghiệp đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có công nhận về văn bằng tốt nghiệp của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Đối tượng và chính sách ưu tiên
* Đối tượng ưu tiên
- Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên hoặc người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc xác nhận của chính quyền địa phương về hộ khẩu thường trú;
- Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;
- Con liệt sĩ;
- Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;
- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.
* Mức ưu tiên
Cộng vào kết quả thi 01 (một) điểm (theo thang điểm 10) cho môn cơ sở ngành.
IV/ Hồ sơ tuyển sinh, điều kiện trúng tuyển và mức học phí
1. Hồ sơ tuyển sinh bao gồm: Đơn đăng ký dự tuyển; Sơ yếu lý lịch; Bản sao Bằng và Bảng điểm bậc Đại học; Giấy chứng nhận sức khỏe; 04 ảnh 3x4 cm; Bản sao giấy khai sinh; Giấy xác nhận được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có); Xác nhận trình độ ngoại ngữ.
2. Điều kiện trúng tuyển
- Đối với thí sinh xét tuyển: Căn cứ vào số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh, Hiệu trưởng nhà trường quyết định tỷ lệ % xét tuyển theo từng ngành đào tạo và căn cứ điểm trung bình chung tích lũy bậc đại học Hội đồng tuyển sinh xác định phương án trúng tuyển. Đối với công dân nước ngoài, nhà trường căn cứ vào ngành đào tạo, kết quả học tập ở trình độ đại học và trình độ tiếng Việt để xét tuyển. Trường hợp có điều ước quốc tế hoặc thoả thuận hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với chính phủ nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế về việc tiếp nhận công dân nước ngoài đến học tập trình độ thạc sĩ thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế hoặc thoả thuận hợp tác đó.
- Đối với thí sinh dự thi: Phải đạt 50% của thang điểm đối với mỗi môn thi. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành đào tạo và tổng điểm hai môn thi Hội đồng tuyển sinh xác định phương án điểm trúng tuyển.
3. Mức học phí: Xem tại website: https://www.haui.edu.vn
V/ Thời gian tuyển sinh (Dự kiến)
TT
Nội dung
Đợt 1
Đợt 2
1
Phát hành hồ sơ
Liên tục trong giờ hành chính hoặc tải về ở địa chỉ  https://cps.haui.edu.vn/vn/cac-bieu-mau
2
Nhận hồ sơ
01/4÷18/6/2022
01/8÷21/10/2022
3
Học bổ sung kiến thức
18/4÷18/6/2022
21/8÷21/10/2022
4
Tổ chức xét tuyển
20¸21/6/2022
23¸24/10/2022
5
Công bố kết quả xét tuyển
23¸24/6/2022
25¸26/10/2022
6
Tổ chức thi tuyển sinh
09&10/7/2022
12&13/11/2022
7
Công bố kết quả thi
20/7/2022
24/11/2022
8
Khai giảng khóa học
13/8/2022
10/12/2022
VI/ Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh
Văn phòng Trung tâm đào tạo Sau đại học
Phòng 306, Nhà A1, Khu A, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Số 298 Đường Cầu Diễn, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 02.437655121, máy lẻ: 7266 hoặc 7249.
Website: https://cps.haui.edu.vn

 

Bản quyền 2008 - 2022 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]