Đại học » TP.Hà Nội

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Địa chỉ: Phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội;
Điện thoại: 04.33581280; 04.33581500; Email:phongdaotao.dhkshn@gmail.
Website: tks.edu.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

KÝ HIỆU TRƯỜNG:  DKS -  TỔNG CHỈ TIÊU: 300

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Đào tạo đại học chính quy

 

 

 

Luật

D380101

A, C, D1

300

 

Phương thức tuyển sinh

- Sơ tuyển các điều kiện về sức khỏe, lý lịch theo quy định của VKSNDTC;

- Việc tuyển sinh được tiến hành theo hai bước:

   + Bước 1: Thi tuyển theo phương án thi "ba chung" (chung đợt thi, chung đề thi, chung kết quả để xét tuyển) của Bộ Giáo dục và Đào tạo để lấy thí sinh lọt vào vòng phỏng vấn. Số lượng thí sinh lấy vào vòng phỏng vấn nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh không quá 30%.

   + Bước 2: Phỏng vấn trực tiếp để xác định khả năng tư duy, phân tích, lập luận, xử lý tình huống và khả năng giao tiếp. Việc phỏng vấn được tiến hành bởi một hội đồng do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh thành lập. Câu hỏi phỏng vấn tập trung vào những kiến thức giáo dục công dân đã được học, những câu hỏi về những vấn đề chính trị, thời sự của đất nước, các tình huống ứng xử….Việc chấm điểm phỏng vấn bằng phiếu, thể hiện đầy đủ các tiêu chí và tính điểm cho từng tiêu chí.

- Việc xác định thí sinh thuộc diện xét để tham gia phỏng vấn sau khi có kết quả thi tuyển sinh phải đảm bảo các điều kiện: Thí sinh có kết quả điểm thi tuyển sinh đủ những tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tương ứng với từng khối thi và bằng hoặc cao hơn điểm mà Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội xác định có đủ điều kiện để tham gia phỏng vấn đối với từng khối thi trên cơ sở cân đối chỉ tiêu phân bổ cho các khu vực, khối thi và tỷ lệ Nam, Nữ (không có môn thi nào bị điểm 0). Điểm ưu tiên cộng cho thí sinh được tính theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào thời điểm Hội đồng tuyển sinh xét.

Điểm trúng tuyển và thời gian xét tuyển

- Việc xác định điểm trúng tuyển trên cơ sở lấy điểm từ cao xuống thấp (thang điểm 10) đến hết chỉ tiêu, đảm bảo tính hợp lý của các khối thi, tỷ lệ Nam, Nữ, tỷ lệ chỉ tiêu tuyển sinh phân bổ cho các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ và chỉ tiêu tuyển sinh của các khu vực khác.

- Điểm trúng tuyển là tổng điểm của kết quả thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2014 cộng với điểm phỏng vấn trực tiếp, trong đó điểm phỏng vấn trực tiếp chiếm 15%, điểm thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2014 chiếm 85%.

- Thời gian xét tuyển đại học ngành luật hệ chính quy của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội chậm nhất đến ngày 30/10/2014.

 

THÔNG BÁO SƠ TUYỂN:

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thông báo sơ tuyển đối với các thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi đại học chính quy ngành luật năm 2014 của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội như sau:

Dự kiến phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh:

+ Khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ: 50% chỉ tiêu;

+ Các khu vực khác trong cả nước: 50% chỉ tiêu.

Tỷ lệ tuyển sinh đối với nữ học sinh

Việc tuyển sinh  đối với nữ học sinh vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được xác định chỉ tiêu riêng với tỷ lệ không quá 40% trên tổng chỉ tiêu đào tạo của ngành học. Không hạn chế tỷ lệ nữ sơ tuyển và đăng ký dự tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Đối tượng:

- Đối tượng tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ giáo dục và đào tạo và có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, là Đảng viên hoặc Đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Đối tượng thuộc diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông đủ điều kiện thuộc diện tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng theo quy định hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đạt yêu cầu sơ tuyển theo quy định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều kiện đăng ký dự thi

Về trình độ văn hóa

- Đối với học sinh phổ thông: Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT); trong các năm học THPT phải đạt học lực trung bình trở lên theo kết luận tại học bạ, riêng 03 môn thuộc khối đăng ký dự thi điểm tổng kết các năm phải đạt từ 6,0 trở lên.

- Đối với học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh học THPT tại khu vực 1: Đã tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT; trong các năm học THPT phải đạt học lực trung bình trở lên theo kết luận tại học bạ, riêng 03 môn thuộc khối đăng ký dự thi điểm tổng kết các năm phải đạt từ 5,0 trở lên.

Về độ tuổi

Đối với học sinh, không quá 20 tuổi; riêng học sinh là người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi (tính đến năm dự thi).

Tiêu chuẩn đạo đức, phẩm chất chính trị

- Về tiêu chuẩn đạo đức: Người dự thi phải đạt yêu cầu về hạnh kiểm trong những năm học trung học phổ thông từ loại khá trở lên;

- Về phẩm chất chính trị: Là công dân Việt Nam, có lịch sử chính trị rõ ràng, tuyệt đối trung thành với đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Về tiêu chuẩn sức khỏe

Người dự thi phải có đủ sức khỏe để học tập, công tác; đồng thời phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Về chiều cao: Từ 1,60m trở lên đối với nam và từ 1,55m trở lên đối với nữ; đối với học sinh thuộc vùng KV1, học sinh là người dân tộc thiểu số theo từng giới được hạ thấp 02 (hai) cm về chiều cao.

- Về cân  nặng: Từ 50kg trở lên đối với nam và từ 45kg trở lên đối với nữ.

- Không bị dị hình, dị dạng, khuyết tật, không nói ngọng, nói lắp, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính.

Hồ sơ dự tuyển và nộp hồ sơ dự sơ tuyển

Hồ sơ dự tuyển

- Thí sinh dự tuyển xem và tải mẫu hồ sơ tại website của nhà trường tại địa chỉ:( tải về tại đây  http://tks.edu.vn). Trong trường hợp thí sinh không có điều kiện tải các mẫu hồ sơ dự sở tuyển trên Website của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thì trong các ngày từ 01/3/2014 đến 21/3/2014 thí sinh đến Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện để xin cấp hố sơ dự sơ tuyển và được hướng dẫn làm hồ sơ dự tuyển.

- Thí sinh nộp hồ sơ tại Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi đăng ký thường trú. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

1. Đơn xin dự tuyển hoặc xét tuyển (trong trường hợp thuộc diện xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo) vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (Thí sinh tải mẫu được đăng tải trên Website của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, địa chỉ: http://tks.edu.vn).

2. Lý lịch tự khai (mẫu lý lịch tự khai được đăng tải trên Website của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, địa chỉ: http://tks.edu.vn) có xác nhận của UBND phường, xã, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; đóng dấu giáp lai ảnh và giữa các trang lý lịch.

3. Bản trích sao kết quả học tập (mẫu trích sao kết quả học tập được đăng tải trên Website của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, địa chỉ: http://tks.edu.vn) đối với thí sinh đang học lớp 12 THPT hoặc THBT. Nếu thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2013 trở về trước thì phải nộp bản sao học bạ và bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

4. Giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp.

5. Hai ảnh chân dung cỡ 4x6.

Nộp  hồ sơ dự sơ tuyển

- Thời gian nộp hồ sơ dự sơ tuyển:Từ ngày 01/3/2014 – 15/3/2014.

- Địa điểm nộp hồ sơ dự sơ tuyển:Tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện) nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú.

  Khi nộp hồ sơ dự sơ tuyển, thí sinh được Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện cấp giấy hẹn và hướng dẫn về thời gian, địa điểm sơ tuyển và các giấy tờ thí sinh phải mang theo khi đến sơ tuyển.

Sơ tuyển

Thời gian sơ tuyển

Được ghi cụ thể trong giấy hẹn mà Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện cấp cho thí sinh khi thí sinh nộp hồ sơ. Thời hạn sơ tuyển từ ngày 01/3/2014 đến hết ngày 21/3/2014.

Địa điểm sơ tuyển

Tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú.

Lệ phí sơ tuyển

- Thí sinh nộp lệ phí sơ tuyển vào ngày thí sinh nộp hồ sơ dự sơ tuyển tại Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện. Lệ phí sơ tuyển là 50.000 đ (năm mươi ngàn đồng)/thí sinh.

- Ngay sau khi sơ tuyển đối với thí sinh xong, thí sinh được cấp Phiếu sơ tuyển (theo mẫu được đăng tải trên Website của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, dowload tai đây: http://tks.edu.vn) để nộp cùng hồ sơ đăng ký dự thi vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ có thí sinh đạt sơ tuyển mới được nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Công tác hậu kiểm

Sau khi thí sinh trúng tuyển nhập học, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội sẽ tổ chức khám sức khỏe, xác minh lý lịch và kiểm tra toàn bộ hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh trúng tuyển để xác nhận lại về điều kiện đăng ký dự thi; các chính sách ưu tiên mà thí sinh đã khai báo. Trường hợp phát hiện thí sinh không đủ điều kiện đăng ký dự thi theo Thông báo này, thí sinh khai báo sai thì Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội sẽ xử lý theo quy định.

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Địa chỉ: Phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội;

Điện thoại: 04.33581280; 04.33581500;  Email:phongdaotao.dhkshn@gmail.

 

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]