09. Tỉnh Tuyên Quang

Mã tỉnh

Mã trường

Tên trường

Địa chỉ

Khu vực

09

008

Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Tuyên Quang

Phường Nông Tiến, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

1

09

009

THPT Chuyên tỉnh

Phường Minh Xuân, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

1

09

010

THPT Tân Trào

Phường Tân Quang, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

1

09

011

THPT Ỷ La

P.Tân Hà, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

1

09

012

THPT Nguyễn Văn Huyên

An Tường, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

1

09

013

THPT Sông Lô

Đội Cấn, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

1

09

014

Trung tâm GDTX tỉnh

P Tân Quang, TP.Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

1

09

015

THPT Thượng Lâm

Xã Thượng Lâm, H. Lâm Bình, Tuyên Quang

1

09

016

THPT Na Hang

TT Na Hang, H. Na Hang, Tuyên Quang

1

09

017

THPT Yên Hoa

Xã Yên Hoa, Na Hang, Tuyên Quang

1

09

018

THPT Chiêm Hóa

TT. Vĩnh Lộc, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang

1

09

019

THPT Kim Bình

Xã Kim Bình, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang

1

09

020

THPT Minh Quang

Xã Minh Quang, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang

1

09

021

THPT Hà Lang

Xã Hà Lang, H.Chiêm Hóa, Tuyên Quang

1

09

022

THPT Đầm Hồng

Xã Đầm Hồng, H.Chiêm Hóa, Tuyên Quang

1

09

023

THPT Hòa Phú

Xã Hòa Phú, H. Chiêm Hóa, Tuyên Quang

1

09

024

THPT Hàm Yên

TT. Tân Yên, H. Hàm Yên, Tuyên Quang

1

09

025

THPT Phù Lưu

Xã Phù Lưu, Hàm Yên, Tuyên Quang

1

09

026

THPT Thái Hòa

Xã Thái Hòa, Hàm Yên, Tuyên Quang

1

09

027

THPT Xuân Huy

Xã Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang

1

09

028

THPT Trung Sơn

Xã Trung Sơn, Yên Sơn, Tuyên Quang

1

09

029

THPT Xuân Vân

Xã Xuân Vân, Yên Sơn, Tuyên Quang

1

09

030

THPT Tháng 10

Xã Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang

1

09

031

THPT Sơn Dương

TT. Sơn Dương, H. Sơn Dương, Tuyên Quang

1

09

032

THPT Kim Xuyên

Xã Hồng Lạc, Sơn Dương, Tuyên Quang

1

09

033

THPT ATK Tân Trào

Xã Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang

1

09

034

THPT Đông Thọ

Xã Đông Thọ, Sơn Dương, Tuyên Quang

1

09

035

THPT Kháng Nhật

Xã Kháng Nhật, Sơn Dương, Tuyên Quang

1

09

036

THPT Sơn Nam

Xã Sơn Nam, Sơn Dương, Tuyên Quang

1

Bản quyền 2008 - 2014 @ Công ty Cổ phần Hỗ trợ Giáo dục Tinh Hoa

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]