Đại học » TP.HCM

Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu

Mã Ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

HỒNG BÀNG

DHB

 

 

3.100

Số 215 Điện Biên Phủ, Phường 15,  Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

ĐT: (08)35146601-35146602; Website: www.hbu.edu.vn

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

2.400

Ngôn ngữ Anh

 

 

D220201

 

-Toán, Lý, Tiếng Anh

-Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Ngôn ngữ Pháp

 

 

D220203

 

-Toán, Lý, Tiếng Anh

-Toán, Văn, Tiếng Anh

-Toán, Văn, Tiếng Pháp

 

Đông Nam Á học

 

 

D220214

 

-Toán, Lý, Tiếng Anh

-Văn, Sử, Địa

-Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Trung Quốc học

 

 

 

D220215

 

 

-Toán, Lý, Tiếng Anh

-Văn, Sử, Địa

-Toán, Văn, Tiếng Anh

-Toán, Văn, Tiếng Trung

 

Nhật Bản học

 

 

 

D220216

 

 

-Toán, Lý, Tiếng Anh

-Văn, Sử, Địa

-Toán, Văn, Tiếng Anh

-Toán, Văn, Tiếng Nhật

 

 

Hàn Quốc học

 

 

D220217

 

-Toán, Lý, Tiếng Anh

-Văn, Sử, Địa

-Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Truyền thông đa phư­ơng tiện

 

 

D320104

 

-Toán, Lý, Tiếng Anh

-Văn, Sử, Địa

-Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Quan hệ quốc tế

 

 

 

D310206

 

 

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Lý, Tiếng Anh

-Văn, Sử, Địa

-Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Việt Nam học

 

 

D220113

 

-Toán, Lý, Tiếng Anh

-Văn, Sử, Địa

-Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Kinh tế

 

D310101

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Lý, Tiếng Anh

-Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Tài chính - Ngân hàng

 

 

D340201

 

 

Quản trị kinh doanh

 

 

 

D340101

 

 

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Lý, Tiếng Anh

-Văn, Sử, Địa

-Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Công nghệ thông tin

 

D480201

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Lý, Tiếng Anh

-Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Kỹ thuật công trình xây dựng

 

D580201

 

Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông

 

D580205

 

 

Kỹ thuật điện, điện tử

 

D520201

 

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

D520207

 

Thiết kế công nghiệp

 

D210402

-Văn, Hình họa, Trang trí

-Toán, Văn, Trang trí

-Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật

-Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật

 

Thiết kế đồ họa  

 

D210403

 

Thiết kế thời trang

 

D210404

 

Công nghệ điện ảnh - truyền hình

 

D210302

 

Kiến trúc

 

 

 

D580102

 

 

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Lý, Tiếng Anh

-Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật

-Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật

 

Giáo dục Thể chất

 

 

D140206

 

-Toán, Hóa, Sinh

-Toán, Sinh, Năng khiếu

 

Khoa học môi tr­ường

 

 

D440301

 

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Lý, Tiếng Anh

-Toán, Hóa, Sinh

 

Điều d­ưỡng

 

D720501

-Toán, Hóa, Sinh

 

Xét nghiệm y học

 

D720330

-Toán, Hóa, Sinh

 

Dược học

 

 

D720401

 

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Hóa, Sinh

 

Phục hồi chức năng

 

D720503

-Toán, Hóa, Sinh

 

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

 

700

Truyền thông đa ph­ương tiện

 

C320104

-Toán, Lý, Tiếng Anh

-Văn, Sử, Địa

-Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Việt Nam học

 

 

C220113

 

 

Kế toán

 

C340301

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Lý, Tiếng Anh

-Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Tài chính - Ngân hàng

 

 

C340201

 

 

Quản trị kinh doanh

 

 

 

C340101

 

 

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Lý, Tiếng Anh

-Văn, Sử, Địa

-Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Công nghệ thông tin

 

C480201

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Lý, Tiếng Anh

-Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

 

 

C510103

 

 

Khoa học môi tr­ường

 

 

C440301

 

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Lý, Tiếng Anh

-Toán, Hóa, Sinh

 

Điều dư­ỡng

 

C720501

-Toán, Hóa, Sinh

 

Kỹ thuật y học

 

C720330

-Toán, Hóa, Sinh

 

Dược học

 

C900107

-Toán, Lý, Hóa

-Toán, Hóa, Sinh

 

           

- Phương thức TS: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia đối với những học sinh thi tại cụm thi do trường đại học chủ trì và Xét học bạ THPT.

- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước

Phương thức 1: Xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia

- Trường xét kết quả kỳ thi THPT quốc gia đối với những học sinh thi tại cụm thi do các trường đại học chủ trì và đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ  GD&ĐT quy định.

- Đối với các ngành năng khiếu nhà trường sẽ tổ chức thi năng khiếu và đồng thời xét tuyển các môn năng khiếu của thí sinh có thi môn năng khiếu theo đề thi của các trường đại học khác. Các môn văn hóa xét tuyển theo cùng tiêu chí như trên. Ngành Kiến Trúc thi môn Vẽ mỹ thuật, ngành Giáo dục thể chất thi môn Năng khiếu thể dục thể thao, ngành Thiết kế công nghiệp,Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang trí, Công nghệ điện ảnh truyền hình thi môn Hình họa, Trang trí. Môn năng khiếu hệ số 2. Điều kiện để được xét là điểm thi môn năng khiếu phải từ 5,0 trở lên.

- Hồ sơ ĐKXT, thời gian và quy trình xét tuyển:  theo quy chế của Bộ GD&ĐT.

Phương thức 2: Xét học bạ THPT

- Tốt nghiệp THPT.

- Tổng điểm trung bình trong 3 năm học THPT của 3 môn  thuộc  khối xét tuyển đạt 18,0 trở lên đối với bậc đại học và 16,5 đối với bậc cao đẳng. Điểm ưu tiên được cộng với tổng điểm trung bình các môn để được xét trúng tuyển. Điểm cộng ưu tiên khu vực và đối tượng được thực hiện theo quy định ưu tiên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Khi đạt tất cả các điều kiện xét tuyển thì tổng điểm trung bình các môn xét tuyển được tính để xét tuyển. Quá trình xét tuyển được tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

- Đối với các ngành năng khiếu nhà trường sẽ tổ chức thi năng khiếu và đồng thời xét tuyển các môn năng khiếu của thí sinh có thi môn năng khiếu theo đề thi của các trường đại học khác. Ngành Kiến Trúc thi môn Vẽ mỹ thuật, ngành Giáo dục thể chất (khối T) thi môn Năng khiếu thể dục thể thao, ngành Thiết kế công nghiệp,Thiết kế đồ họa, Thiết kế trang trí, Công nghệ điện ảnh truyền hình thi môn Hình họa, Trang trí. Môn năng khiếu hệ số 2. Điều kiện để được xét tuyển là điểm trung bình các môn văn hóa thuộc khối xét tuyển trong 3 năm học THPT đạt 6,0 điểm trở lên và điểm thi môn năng khiếu phải từ 5,0 trở lên.

- Hồ sơ: Kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2015; Bản photo công chứng Giấy chứng tốt nghiệp THPT hoặc bằng tốt nghiệp THPT. Bản photo công chứng học bạ THPT. Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

- Lịch tuyển sinh:

+ Đợt 1: Từ 01/07 đến 10/07. Thi năng khiếu ngày 13,14/07. Công bố kết quả ngày 20/07.

+ Đợt 2: Từ 20/07 đến 30/07. Thi năng khiếu ngày 02,03/08. Công bố kết quả ngày 10/08.

+ Đợt 3: Từ 10/08 đến 20/08. Thi năng khiếu ngày 23,24/08. Công bố kết quả ngày 30/08

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]