Ôn thi Đại học Online » Môn SINH HỌC

ÔN THI ĐẠI HỌC ONLINE – MÔN SINH HỌC

 

Các bài giảng của cô LÊ THỊ HOA LAN

  * Phương pháp học và ôn thi đại học môn Sinh – tiết 1

  * Phương pháp học và ôn thi đại học môn Sinh – tiết 2

  * Bằng chứng địa lí sinh học

  * Bằng chứng giải phẫu so sánh và phôi sinh học so sánh

  * Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử

  * Các nhân tố tiến hóa – tiết 1

  * Các nhân tố tiến hóa – tiết 2

  * Học thuyết Lamac và Đacuyn

  * Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại và học thuyết tiến hóa trung tính

  * Loài sinh học và các cơ chế cách ly

  * Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới

  * Nguồn gốc sự sống – tiết 1

  * Nguồn gốc sự sống – tiết 2

  * Sự phát sinh loài người

  * Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất – tiết 1

  * Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất – tiết 2

  * Tiến hóa lớn

  * Qúa trình hình thành quần thể thích nghi

 

Các bài giảng của cô NGUYỄN THỊ BÁCH THẢO

  * Gen và mã di truyền

  * Đột biến gen – tiết 1

  * Đột biến gen – tiết 2

  * Cấu trúc và chức năng của phân tử ADN

  * Cấu trúc và chức năng của phân tử ARN

  * Cơ chế tổng hợp protein

  * Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

  * Giảm phân

  * Phân tử protein

  * Quần thể giao phối

  * Quần thể tự phối

  * Bài tập: Cấu trúc và chức năng của phân tử ADN – tiết 1

  * Bài tập: Cấu trúc và chức năng của phân tử AND – tiết 2

  * Bài tập: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

  * Bài tập: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - tiết 1

  * Bài tập: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể - tiết 2

  * Bài tập: Quá trình dịch mã

  * Bài tập: Quá trình giảm phân – tiết 1

  * Bài tập: Quá trình giảm phân – tiết 2

  * Bài tập: Quá trình nguyên phân – tiết 1

  * Bài tập: Quần thể tự phối

  * Bài tập: vận dụng về ARN

 

Các bài giảng của cô NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH

  * Hoán vị gen

  * Tạo giống bằng công nghệ gen – tiết 1

  * Tạo giống bằng công nghệ gen – tiết 2

  * Tạo giống bằng công nghệ tế bào

  * Chọn giống vật nuôi cây trồng

  * Di truyền y học

  * Phương pháp nghiên cứu di truyền học người

  * Qui luật phân li

  * Qui luật phân li độc lập

  * Bài tập: Di truyền học người

  * Bài tập: Hoán vị gen

  * Bài tập: Liên kết gen

  * Bài tập: Tương tác gen

  * Bài tập: Di truyền liên kết với giới tính

  * Bài tập: Qui luật Menden – tiết 1

  * Bài tập: Qui luật Menden – tiết 2

 

  * Hướng dẫn giải đề thi ĐH năm 2013

 

Tin cùng chuyên mục

Ban quyen 2008 - 2014 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chu Gioi thieu Lien he Ve dau trang
Close [X]