Trung cấp » TP. Hà Nội

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phan Chu Trinh

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018
*******

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phan Chu Trinh

Mã trường: TCD0120

Địa chỉ: số 101 phố Tô Vĩnh Diện, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0904 252 357

Website: trungcappct.edu.vn

Email: trungcapphanchutrinh@gmail.com

 

Ngành, nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Hình thức & thời gian tuyển sinh

Trung cấp

Sơ cấp

Kế toán doanh nghiệp

50

 

Xét tuyển học bạ

Tuyển sinh liên tục trong năm 2018

Kế toán hành chính sự nghiệp

50

 

Quản lý doanh nghiệp

50

 

Tin học ứng dụng

50

 

Close [X]