Cao đẳng » Miền Trung

Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Miền Trung

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018
*******

Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung
Mã trường: CDT2802
Địa chỉ: 04 Trần Phú - Ba Đình - TX Bỉm Sơn - Thanh Hóa
Điện thoại: 02373 824 252
Website: http://cmm.edu.vn
Email: caodangmt@yahoo.com

 

Ngành nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển sinh

Cao đẳng

Trung cấp

Sơ cấp

Quản lý đất đai

50

50

 

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

50

 

 

Công nghệ kỹ thuật môi trường

50

50

 

Trắc địa - địa hình - địa chính

 

50

50

Kế toán doanh nghiệp

50

40

 

Khí tượng

 

20

 

Thủy Văn

 

20

 

Khai thác mỏ

 

20

 

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển học bạ

Thời gian tuyển sinh: 1/8/2018 đến 30/11/2018

 

Close [X]