Sau ĐH » Khu vực Hà Nội

HV Tài chính tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 1 Năm 2022

-

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ”; Quyết định số 16/QĐ-HVTC ngày 10/01/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành “Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Tài chính”; Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ thạc sĩ dự kiến năm 2022. Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022 đợt 01 như sau:
1. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến:
TT
Ngành đào tạo
Mã số
Chỉ tiêu dự kiến
1
Tài chính - Ngân hàng
8.34.02.01
200
2
Kế toán 
8.34.03.01
100
3
Quản lý kinh tế
8.34.04.10
100
2. Đối tương tuyển sinh: Là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài có nhân thân rõ ràng.
3. Phương thức tuyển sinh và thang điểm xét tuyển:
3.1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
3.2. Thang điểm xét tuyển:  Theo quy định tại Phụ lục 01 của Thông báo này.
4. Hình thức và thời gian đào tạo:
4.1. Hình thức đào tạo chính quy áp dụng cho chương trình định hướng nghiên cứu và chương trình định hướng ứng dụng. Hình thức đào tạo vừa làm vừa học áp dụng cho chương trình định hướng ứng dụng.
4.2. Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ theo hình thức đào tạo chính quy là 1,5 năm (18 tháng); theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học là 2,0 năm (24 tháng).
5. Điều kiện dự tuyển:
5.1. Điều kiện văn bằng:
a) Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ;
b) Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ và đã học bổ sung kiến thức theo quy định của Học viện Tài chính;
c) Đã tốt nghiệp đại học ngành khác (đối với thí sinh đăng ký dự tuyển ngành quản lý kinh tế) với ngành đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ và đã học bổ sung kiến thức theo quy định của Học viện Tài chính;
d) Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.
Ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần, ngành khác với ngành đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ được quy định tại Phụ lục 02 của Thông báo này.
5.2. Về trình độ ngoại ngữ của người dự tuyển:
Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam khi có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:
a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;
b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do chính cơ sở đào tạo cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
c) Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục số 03 của Thông báo này hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
d) Ứng viên dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt.
5.3. Học bổ sung kiến thức:
Người có bằng đại học ngành đúng, ngành phù hợp (nhưng khác nhau từ), Người có bằng đại học ngành đúng, ngành phù hợp nhưng đã tốt nghiệp từ 5 năm trở lên (tính từ ngày cấp bằng đến ngày hết hạn nộp hồ sơ); n; ngành khác (đối với ngành quản lý kinh tế) với ngành đào tạo thạc sĩ  phải học bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học trước khi dự tuyển. Học viên phải đóng học phí các học phần bổ sung theo mức học phí quy định đối với hệ đại học.
5.4. Điều kiện thâm niên công tác:
Thí sinh đã tốt nghiệp đại học (dưới 5 năm) thuộc ngành đúng, phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển được dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp.
5.5. Điều kiện về lý lịch:
Có lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.
5.6. Điều kiện về sức khoẻ:
Có đủ sức khoẻ để học tập. Đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học Học viện Tài chính sẽ xem xét, quyết định cho dự tuyển tùy tình trạng sức khoẻ và yêu cầu của ngành đào tạo.
5.7. Điều kiện về hồ sơ:
Thí sinh dự tuyển phải nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của Học viện Tài chính.
6. Đối tượng và chính sách ưu tiên
6.1. Đối tượng ưu tiên:
a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
b) Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;
c) Con liệt sĩ;
d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;
đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a, Khoản này;
e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.
6.2. Mức ưu tiên:
Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả xét tuyển 10 điểm theo thang điểm 100.
7. Kế hoạch tuyển sinh
7.1. Học bổ sung kiến thức:
Thời gian đăng ký học
Từ ngày 20/01/2022
Các ngày trong tuần từ  8h00 đến 17h00
Địa điểm đăng ký học
Phòng 405 khoa SĐH – HVTC, 19 ngõ Hàng Cháo, Đống Đa, Hà Nội
Thời gian học BSKT
Từ ngày 07/02/2022
Thứ bảy, chủ nhật và các tối trong tuần
Thời gian thi các học phần
Từ 09/04/2022 đến 10/04/2022
Tại 19 ngõ Hàng Cháo, Đống Đa,
Hà Nội
Thời gian nhận chứng chỉ
Từ 16/04/2022 và 17/04/2022
7.2. Ôn thi Tiếng Anh:
Thời gian đăng ký học
Từ ngày 20/01/2022
Các ngày trong tuần từ  8h00 đến 17h00
Địa điểm đăng ký ôn thi
Phòng 305 khoa SĐH – HVTC, 19 ngõ Hàng Cháo, Đống Đa, Hà Nội
Thời gian học ôn thi
Từ ngày 07/02/2022
Các ngày thứ bảy và chủ nhật trong tuần
7.3. Thời gian phát hành, nhận hồ sơ dự tuyển:
Thời gian phát hành hồ sơ
Từ 14/02/2022 đến 16/04/2022
Tại  phòng 305, 405 khoa SĐH – HVTC, 19 ngõ Hàng Cháo, Đống Đa, Hà Nội
Thời gian nhận hồ sơ
Từ 26/03/2022 đến 16/04/2022
7.4. Thời gian và địa điểm xét tuyển:
Thời gian xét tuyển
Dự kiến các ngày 23/04/2022 và 24/04/2022
Địa điểm xét tuyển
Học viện Tài chính (19 ngõ Hàng Cháo - Quận Đống Đa - Hà Nội)
7.5. Thời gian công bố kết quả xét tuyển, nhập học và khai giảng khóa học
Công bố kết quả xét tuyển
Dự kiến từ ngày 26/04/2022 đến ngày 27/04/2022
Nhập học
Dự kiến từ ngày 28/04/2022 đến ngày 29/04/2022
Khai giảng
Dự kiến từ ngày 07/05/2022 đến ngày 08/05/2022
Ghi chú:
- Đối với các thí sinh phải học bổ sung kiến thức:
+ Khi đến đăng ký học bổ sung mang theo bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học (bản foto có công chứng) để đối chiếu. Lịch học các học phần bổ sung xem trên Website: www. hvtc.edu.vn hoặc www.sdh-aof.edu.vn
+ Địa điểm thi các học phần bổ sung kiến thức;  nhận chứng chỉ bổ sung kiến thức tại Học viện Tài chính, 19 ngõ Hàng Cháo, Đống Đa, Hà Nội.
+ Nộp hồ sơ vào các ngày 16/04/2022 và 17/04/2022.
- Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký dự tuyển vào 01 ngành đào tạo, Học viện Tài chính chỉ nhận hồ sơ dự tuyển theo mẫu do Học viện phát hành tại kỳ thi tuyển sinh năm 2022 đợt 01.
- Học viện Tài chính sẽ thông báo kết quả tuyển sinh trên website: www. hvtc.edu.vn hoặc www.sdh-aof.edu.vn và niêm yết tại bảng tin Khoa Sau đại học.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Giang Thị Thu Hiền – Khoa Sau đại học, ĐT: 0936.384.599 hoặc xem trên Website của Học viện Tài chính, Website của khoa Sau đại học, Bảng tin Khoa Sau đại học.

 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]