Sau ĐH » Khu vực Hà Nội

HV Báo chí Tuyên truyền tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2022

-
Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 như sau:
1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 450
2. Hình thức và thời gian đào tạo
- Hình thức đào tạo: Chính quy không tập trung
- Thời gian đào tạo: 2 năm.
3. Kế hoạch và phương thức tuyển sinh
- Đợt 1: Tháng 5 năm 2022
- Đợt 2: Tháng 10 năm 2022
TT
Ngành, chuyên ngành
Mã ngành
Chỉ tiêu
Đợt 1 (tháng 5/2022)
185
Hình thức đào tạo chính quy không tập trung (học thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần)
1
Báo chí học, gồm các chuyên ngành:
- Báo chí;
- Quản lý báo chí truyền thông;
- Phát thanh - Truyền hình;
- Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử.
8320101
80
2
Chính trị học, gồm các chuyên ngành:
- Chính trị phát triển;
- Quản lý xã hội;
- Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa;
8310201
30
3
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
8310202
40
4
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại
8310206
15
5
Quan hệ công chúng, gồm các chuyên ngành:
- Quan hệ công chúng chuyên nghiệp;
- Quản trị truyền thông.
8320108
20
Đợt 2 (tháng 10/2022)
265
Hình thức đào tạo chính quy không tập trung (học thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần)
1
Triết học
8229001
15
2
Chủ nghĩa xã hội khoa học
8229008
15
3
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
8229015
15
4
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước
8310202
25
5
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quản lý hoạt động đối ngoại
8310206
15
6
Xã hội học
8310301
15
7
Hồ Chí Minh học
8310204
15
8
Chính trị học, gồm các chuyên ngành:
- Chính trị phát triển;
- Quản lý xã hội;
- Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa;
- Quản lý văn hóa, giáo dục và khoa học.
8310201
40
9
Báo chí học, gồm các chuyên ngành:
- Báo chí;
- Quản lý báo chí truyền thông;
- Phát thanh - Truyền hình;
- Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử
8320101
65
10
Quan hệ công chúng, gồm các chuyên ngành:
- Quan hệ công chúng chuyên nghiệp;
- Quản trị truyền thông.
8320108
15
11
Xuất bản, gồm các chuyên ngành:
- Biên tập xuất bản;
- Quản lý xuất bản.
8320401
15
12
Kinh tế chính trị
8310102
15
 

Bản quyền 2008 - 2022 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]