Sau ĐH » Khu vực Hà Nội

ĐH Thủy lợi tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2024

-

 

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 32 năm 2024
*******

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Trường Đại học Thủy lợi thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2024 như sau:

Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến và đào tạo theo định hướng ứng dụng:

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến

1

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

8580202

30

2

Địa kỹ thuật xây dựng

8580211

10

3

Kỹ thuật xây dựng

8580201

20

4

Kỹ thuật xây dựng công trình biển

8580203

10

5

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

8580205

20

6

Kỹ thuật tài nguyên nước

8580212

30

7

Kỹ thuật cấp thoát nước

8580213

40

8

Thủy văn học

8440224

20

9

Khoa học môi trường

8440301

20

10

Quản lý xây dựng

8580302

200

11

Quản lý kinh tế

8340410

150

12

Quản trị kinh doanh

8340101

20

13

Kinh tế xây dựng

8580301

20

14

Kỹ thuật cơ khí

8520103

10

15

Kỹ thuật điện

8520201

10

16

Công nghệ thông tin

8480201

20

XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

Mẫu Lý lịch: Download mẫu

Phụ lục 1: Quy định ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp đăng ký dự tuyển: Xem phụ lục

LINK Đăng ký xét tuyển trực tuyến: http://dkxt.tlu.edu.vn/

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]