Sau ĐH » Khu vực TP.HCM

ĐH Luật TP.HCM tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật học đợt tháng 9/2020

-


THÔNG BÁO

Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Luật học khóa 34 (2020- 2022)

(Đợt thi tháng 9.2020)

  

Thực hiện Thông tư Số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ”, trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt tháng 8 năm 2019 như sau:

I. CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH:

1. Luật hiến pháp và luật hành chính                           - Mã số: 8380102

2. Luật dân sự và tố tụng dân sự                                 - Mã số: 8380103

3. Luật hình sự và tố tụng hình sự                               - Mã số: 8380104

4. Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm                    - Mã số: 8380105

5. Luật kinh tế                                                              - Mã số: 8380107

6. Luật quốc tế                                                             - Mã số: 8380108

II.ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO:

Định hướng nghiên cứu áp dụng cho tất cả chuyên ngành

Định hướng ứng dụng chỉ áp dụng cho 02 chuyên ngành: Luật kinh tế và Luật dân sự và tố tụng dân sự.

III. CÁC MÔN THI TUYỂN:

1. Môn cơ bản:                          Triết học - Lôgic học

2. Môn chủ chốt của ngành:      Lý luận Nhà nước và pháp luật

3. Môn ngoại ngữ:                     Tiếng Anh

(Môn thi được cộng điểm ưu tiên: Môn Lý luận Nhà nước và pháp luật và môn Tiếng Anh. Chi tiết về điểm ưu tiên xem tại nội dung “Đối tượng và mức ưu tiên” của Thông báo này)

IV. NỘI DUNG VÀ DẠNG THỨC ĐỀ THI:

- Môn Triết học - Lôgic học: Nội dung bao gồm kiến thức triết học và tư duy lôgic theo chương trình cử nhân. Dạng thức đề thi: Triết học – tự luận và Lôgic học - trắc nghiệm. Thời gian làm bài thi 120 phút.

- Môn Lý luận Nhà nước và pháp luật: Nội dung bao gồm kiến thức theo chương trình cử nhân. Dạng thức đề thi tự luận.Thời gian làm bài thi 180 phút.

- Môn tiếng Anh: theo dạng thức đề thi ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 với 02 kỹ năng Đọc và Viết. Thời gian làm bài 90 phút.

Thí sinh có năng lực tiếng Anh thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định hiện hành;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh trong thời hạn 3 năm từ ngày cấp văn bằng tới thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi;

+ Có Chứng chỉ tương đương cấp độ B1 do trường Đại học Luật TP. HCM tổ chức thi;

+ Có chứng chỉ được quy định tại Phụ lục II của Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ. Đối với các Chứng chỉ được IIG Việt Nam cấp phải do IIG Việt Nam(Công ty Đầu tư quốc tế, tên tiếng Anh: International Investment Group, đại diện chính thức của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tại Việt Nam)tổ chức thi tại chi nhánh Tp.HCM hoặc do IIG Việt Nam tổ chức thi tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (Xem thêm quy định của trường về chuẩn ngoại ngữ đầu ra tại các Thông báo:số 607/TB-ĐT ngày 04/5/2012, số 1938/TCHC-ĐHL ngày 30/10/2012, số 1988/TB-ĐT ngày 06/11/2012, số 2118/TB-ĐT ngày 04/12/2012 và số 1410/TB-ĐT ngày 26/8/2013").

Để được xét miễn thi môn ngoại ngữ thí sinh phải nộp các loại giấy tờ chứng minh tại thời điểm nộp hồ sơ dự thi.

Thí sinh có nguyện vọng học hoặc dự thi Chứng chỉ tương đương cấp độ B1 do Nhà trường tổ chức có thể thực hiện việc đăng ký như sau:

Đăng ký học tiếng Anh tương đương cấp độ B1 – Liên hệ Văn phòng Tuyển sinh, Phòng B.102, Số 02 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Số điện thoại: 08 66846501 – 08 66846502 – Cô Nguyễn Thị Ngọc Bích – Trưởng Phòng Tư vấn tuyển sinh: 0911737299, Email: ngocbich@vass.edu.vn

V. ĐIỀU KIỆN DỰ THI: 

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân Việt Nam và phải có các điều kiện sau đây:

1. Về văn bằng: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành luật

a. Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

b. Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành luật không thuộc trường Đại học Luật TP.HCM và trường ĐH Luật Hà Nội, Khoa Luật ĐHQG Hà Nội đào tạo, trường hợp này khi nộp hồ sơ, thí sinh cần nộp cả bảng điểm đại học để nhà trường đối chiếu thời lượng các môn học tương ứng. Nếu nội dung và khối lượng học tập khác từ 10%-40% thì phải học bổ sung kiến thức các môn hay học phần này để phù hợp với chương trình đào tạo của trường Đại học Luật TP.HCM. (Thí sinh thuộc trường hợp này khi nộp hồ sơ dự thi phải nộp kèm giấy cam kết nếu sau khi dự thi và trúng tuyển, thí sinh sẽ phải học bổ sung kiến thức các môn học hoặc học phần còn thiếu so với chương trình đào tạo cử nhân của nhà trường).

c. Những thí sinh tốt nghiệp của các hình thức đào tạo tự học có hướng dẫn không được dự thi.

2. Về thâm niên công tác chuyên môn:

- Điều kiện về thâm niên công tác không áp dụng đối với thí sinh dự thi vào trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu.

- Thí sinh hệ chính quy sau khi tốt nghiệp cử nhân Luật 3 năm, thí sinh hệ vừa học vừa làm sau khi tốt nghiệp cử nhân Luật 2 năm mới được đăng ký dự thi vào trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.

- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

- Có đủ sức khoẻ để học tập.

- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của cơ sở đào tạo.

V. ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC ƯU TIÊN:

1. Đối tượng:

a. Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b. Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

c. Con liệt sĩ;

d. Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

e. Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a, Khoản này;

f. Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

            Để được hưởng chính sách ưu tiên, thí sinh phải có đầy đủ các loại giấy tờ hợp lệ chứng minh về việc được hưởng chính sách ưu tiên tại thời điểm nộp hồ sơ. Nhà trường thực hiện việc xét và công nhận thí sinh đủ điều kiện hưởng chính sách ưu tiên trên cơ sở giấy tờ có trong hồ sơ dự thi của thí sinh vào thời điểm xét hồ sơ. Nhà trường không có trách nhiệm thông báo cho thí sinh về việc không có hoặc còn thiếu các loại giấy tờ chứng minh việc hưởng chính sách ưu tiên.

2. Mức ưu tiên:

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được quy định trong Thông báo này (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn Lý luận nhà nước và pháp luật.

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI GỒM:

1. Đơn xin dự thi (theo mẫu).

2. Bản sao (có công chứng, chứng thực) Bằng tốt nghiệp đại học.

3. Bản sao (có công chứng, chứng thực) Bằng tốt nghiệp đại học và Bảng điểm đại học đối với những thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành luật không thuộc trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh và trường Đại học Luật Hà Nội đào tạo.

4. Sơ yếu lý lịch (dán ảnh và đóng dấu giáp lai) có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền đại phương nơi cư trú.

5. Xác nhận của đơn vị nơi công tác đối với thí sinh dự thi vào trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.

6. Bản sao (có công chứng, chứng thực) giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

7. Giấy chứng nhận có đủ sức khoẻ để học tập của một bệnh viện đa khoa.

8. 03 ảnh 3 x 4 (chụp không quá 6 tháng) và ghi đầy đủ các thông tin: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh.

9. Giấy cam kết (theo mẫu) đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành luật không thuộc trường Đại học Luật TP.HCM và trường Đại học Luật Hà Nội.

VII. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH:

1. Phát và nhận hồ sơ đăng ký dự thi:   đến hết ngày 17/07/2020

2. Ôn tập

a) Môn Triết học - Lôgic học:              Từ 10/08/2020 - 16/08/2020

b) Môn Lý luận NN và PL:                   Từ 17/08/2020 - 23/08/2020

c) Môn Tiếng Anh:                               Từ 24/08/2020 - 30/08/2020

(Thời gian ôn tập mỗi môn 01 tuần. Mỗi tuần học 5 buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 và cả ngày (sáng và chiều) thứ 7 và chủ nhật. Buổi sáng bắt đầu 7:30, buổi chiều bắt đầu lúc 13:30 và buổi tối bắt đầu lúc 17:45)

(Thí sinh không thể tham gia ôn tập theo lịch của trường có thể đăng ký ôn tập vào thời gian khác. Nhà trường sẽ mở lớp ôn tập theo nguyện vọng của thí sinh nếu số lượng thí sinh đăng ký đạt từ 35 thí sinh trở lên)

3. Thi tuyển (dự kiến): 12 - 18/092020

4. Lệ phí ôn tập:400.000 đồng3 01 môn (nộp ở phòng 105A)

5. Lệ phí dự thi: 420.000 đồng/ thí sinh (nộp ở phòng 105A)

6. Thời hạn và địa điểm nộp lệ phí ôn tập:

* Thời hạn: đến hết ngày 17/07/2020

* Địa điểm: Phòng 105A, số 02, Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4, Tp.HCM

7. Phát Phiếu dự thi:

   Phiếu dự thi sẽ được phát từ 17/08/2020 đến 28/08/2020, tại Phòng A105 vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6; sáng từ 8g00 - 11g00; chiều từ 14g00 - 16g30). 

VIII. KẾ HOẠCH CÔNG BỐ KẾT QUẢ, KHAI GIẢNG VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

1. Công bố kết quả thi tuyển sinh: Từ 26/10/2020 – 06/11/2020

2. Thời gian bắt đầu khóa học (Dự kiến): Từ tháng 12/2020

            (Lịch học của tất cả các chuyên ngành vào các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 bắt đầu từ 17g45p, Thứ 7 học cả ngày (buổi sáng bắt đầu lúc 7g30p, buổi chiều bắt đầu lúc 13g30p)

3. Địa điểm đào tạo: Số 2, Nguyễn Tất Thành, Q.4, TP. HCM

4. Thời gian đào tạo: 02 năm

5. Hình thức đào tạo: Chính quy

            Lịch tổ chức ôn tập chính thức, giảng đường ôn tập cụ thể và lịch thi tuyển chính thức sẽ được thông báo sau trên Website của Trường: www.hcmulaw.edu.vn

Mọi chi tiết đề nghị liên hệ: Phòng Đào tạo Sau đại học – Trường Đại học Luật Tp.HCM, Số 02 Nguyễn Tất Thành, P.12, Quận 4, Tp.HCM – Điện thoại : 08.39400989  số nội bộ 118.

Close [X]