Sau ĐH » Khu vực Hà Nội

ĐH Lao động Xã hội tuyển sinh sau ĐH đợt 1 năm 2021

-

 

Trường Đại học Lao động Xã hội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ và Tiến sĩ đợt 1 năm 2021 như sau:

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh:

- TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

- TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Close [X]