Sau ĐH » Các khu vực khác

ĐH Kinh tế - ĐH Huế tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2020

-

Thực hiện Thông báo số 1884/TB-ĐHH ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế về việc Tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2020, Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo Kế hoạch tuyển sinh cao học lần 1 năm 2020 của Trường như sau:

I. CÁC CHUYÊN NGÀNH, MÔN THI VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN SINH

II. CHƯƠNG TRÌNH, THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

1. Chương trình đào tạo:

- Đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế: Theo hai định hướng: nghiên cứu và ứng dụng

- Đào tạo tại các tỉnh: Quảng Trị, Lâm Đồng, Đắk Nông:  Theo định hướng ứng dụng.

2. Thời gian đào tạo: 2 năm học.

3. Hình thức đào tạo: Tập trung toàn bộ thời gian.

III. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

1. Về văn bằng:

           Thí sinh dự thi phải có bằng tốt nghiệp đại học do các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam cấp. Đối với văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải có văn bản thẩm định và công nhận văn bằng của Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Người dự thi cần thoả mãn một trong các điều kiện sau đây:

a) Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi;

b) Đã tốt nghiệp đại học các ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi và đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế tổ chức trước khi dự thi.

c) Đã tốt nghiệp đại học ngành khác với chuyên ngành đăng kí dự thi và đã hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế tổ chức trước khi dự thi. Tuyển sinh đối tượng là ngành khác chỉ áp dụng đối với thí sinh dự tuyển vào các ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế và Quản lý du lịch bền vững.

Danh mục ngành đúng, phù hợp, ngành gần, ngành khác; các môn học bổ sung kiến thức tương ứng ban hành tại Quyết định số 1710/QĐ-ĐHH ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Đại học Huế.

2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:

            a) Người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

            b) Người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi phải có ít nhất một năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi tính từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi trên thông báo tuyển sinh.

            c) Người có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành khác với chuyên ngành đăng ký dự thi (Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế và Quản lý du lịch bền vững) phải có ít nhất hai năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi tính từ ngày cấp bằng tốt nghiệp đại học đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi trên thông báo tuyển sinh

3. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự.

4. Có đủ sức khoẻ để học tập.

5. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN TRONG TUYỂN SINH

1. Đối tượng: Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên khi đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Người đang công tác liên tục từ hai năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;

b) Thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

e) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ hai năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1;

f) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

2. Chính sách:

a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm (thang điểm 10) vào kết quả thi cho môn Cơ sở ngành và mười điểm (thang điểm 100) vào kết quả thi môn Ngoại ngữ (nếu không thuộc diện miễn thi ngoại ngữ);

b) Người dự thi thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.

V. ĐIỀU KIỆN MIỄN THI NGOẠI NGỮ

Thí sinh có năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Hàn, Tiếng Trung, Tiếng Nhật thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ: 

1) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

2) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được Ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

3) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài một trong các thứ tiếng trên;

4) Có Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được cấp sau ngày 06/12/2018 bởi các đơn vị đã được Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận đủ điều kiện triển khai thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT, gồm các đơn vị: Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội, Trường ĐHSP Hà Nội, Trường ĐH Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế, Trường ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh, Trường ĐH Cần Thơ và Trường ĐH Vinh (Các chứng chỉ này phải được cấp theo mẫu văn bằng chứng chỉ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành) hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương được quy định tại phụ lục II, Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ hiện hành. Các chứng chỉ này phải còn trong thời hạn 2 năm (ngoại trừ chứng chỉ DELF các cấp độ đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận có giá trị vĩnh viễn) tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi quy định trong thông báo tuyển sinh.

VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI TUYỂN SINH VÀ LỆ PHÍ THI

1. Hồ sơ đăng kí dự thi

    1) Đơn xin dự thi (theo mẫu);

    2) Bản sao có công chứng: bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học (nếu văn bằng không ghi loại tốt nghiệp);

    3) Sơ yếu lý lịch được cơ quan quản lý nhân sự nơi thí sinh đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận (theo mẫu);

     4) Công văn giới thiệu dự thi của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhân sự đối với những người đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước và ngoài nhà nước.

     5) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập do bệnh viện đa khoa cấp;

     6) Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng để xác nhận thời gian kinh nghiệm công tác chuyên môn;

     7) Văn bằng hoặc chứng chỉ của đối tượng đủ điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ (nếu có); các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có) được xác nhận của cấp: cơ quan trực thuộc Bộ, Sở, UBND huyện hoặc tương đương. Các giấy tờ này chỉ được bổ sung trước khi Hội đồng tuyển sinh sau đại học duyệt danh sách chính thức.

     8) Bốn (04) ảnh cỡ 3x4 (chụp trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ) dán vào phiếu dán ảnh, ghi rõ tên, ngày sinh và chuyên ngành đăng ký dự thi vào mặt sau ảnh;

Tất cả các giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ có đề rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ ở ngoài.

2. Lệ phí đăng kí dự thi: 100.000đ /hồ sơ (nộp tại điểm thu nhận hồ sơ)

3. Lệ phí thi: 1.000.000đ /thí sinh: Nộp theo một trong hai cách:

             - Nộp tại điểm thu nhận hồ sơ.

             - Chuyển tiền qua tài khoản của Đại học Huế theo thông tin sau:

                        Chủ tài khoản: Đại học Huế; Số tài khoản: 177010000003814

                        Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Huế.

             Người dự thi khi chuyển khoản cần ghi rõ họ tên; “Dự thi vào Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế” và chuyên ngành dự thi.

VII. LỊCH THI VÀ THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH

1. Lịch thi 

             - Buổi sáng ngày 30/5/2020: thi môn Ngoại ngữ 

             - Buổi chiều ngày 30/5/2020: thi môn Cơ sở ngành

             - Buổi sáng ngày 31/5/2020: thi môn Chủ chốt

2. Thời gian nhận hồ sơ

        Đến hết ngày 04/5/2020: Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng hoặc phù hợp hoặc thí sinh thuộc ngành gần, ngành khác đã có chứng chỉ hoàn thành bổ sung kiến thức do Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế cấp.

      Nhà trường vẫn tiếp tục thu nhận hồ sơ đối với các đối tượng thuộc diện ngành gần, ngành khác để học bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển sinh.

VIII. BỔ SUNG KIẾN THỨC

Nếu đủ số học viên và tình hình dịch Covid-19 tiến triển tốt.

IX. ĐỊA ĐIỂM PHÁT, THU NHẬN HỒ SƠ VÀ TƯ VẤN TUYỂN SINH

    Tại 6 điểm sau:

1. Tại Huế:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Huế

* Số 99 Hồ Đắc Di - Thành phố Huế; ĐT: (0234)3993.888

Email: sdh@hce.edu.vn; Website: http://sdh.hce.edu.vn

2. Tại Quảng Trị:

Phòng Đào tạo, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

* Đường Điện Biên Phủ, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

ĐT: (0233). 3 560 661; Website: http://phqt.hueuni.vn

3. Tại Quảng Bình:

Phòng liên kết đào tạo

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công Nông nghiệp Quảng Bình

* Số 1 Trần Nhật Duật, Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

ĐT: 0917.422.369 (cô Trần Thị Phương Thảo)

4. Tại Quảng Nam

Phòng Khoa học Công nghệ và Thông tin Thư viện

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: 749 Trần Hưng Đạo, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

ĐT: (0235)62.63.230 (máy lẻ 203); 0905.330.105 (cô Lê Thị Tố Nga)

5. Tại Lâm Đồng

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Yersin Đà Lạt

27 Tôn Thất Tùng, phường 8, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

ĐT: 0981 309 190 (cô Đặng Thị Kim Hoa)

6. Tại Đắk Nông:

Phòng Tuyển sinh - Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông

Tổ dân phố 6, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

ĐT: (02613) 577.599 hoặc 0941.688.484 (thầy Quảng Minh Phúc)

Website: http://dncc.edu.vn;   Facebook: Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông

LINK TẢI MẪU HỒ SƠ DỰ THI

DANH MỤC CHUYÊN NGÀNH ĐÚNG, PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN VÀ BỔ SUNG KIẾN THỨC

Link đăng kí tư vấn

 

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]