Sau ĐH » Khu vực TP.HCM

ĐH Kiến trúc TP.HCM tuyển sinh sau ĐH đợt tháng 10 năm 2020

-

Trường Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tuyển sinh sau đại học đợt tháng 10 năm 2020 như sau:

I. NGÀNH, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

I.1. Đào tạo trình độ thạc sĩ

- Ngành :

+ Kiến trúc - mã số: 8 58 01 01

+ Quy hoạch vùng và đô thị - mã số: 8 58 01 05     

+ Quản lý Đô thị & Công trình - mã số: 8 58 01 06

+ Kỹ thuật xây dựng - mã số: 8 58 02 01     

- Thời gian đào tạo: 1.5 năm tập trung

I.2. Đào tạo trình độ tiến sĩ

- Ngành:

+ Kiến trúc - mã số: 9 58 01 01

+ Quy hoạch vùng và đô thị - mã số: 9 58 01 05

- Thời gian đào tạo: 03 năm tập trung liên tục đối với người có bằng Thạc sĩ; 04 năm tập trung liên tục đối với người có bằng TN đại học.

XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TUYỂN SINH TẠI ĐÂY

Close [X]