Sau ĐH » Khu vực Hà Nội

ĐH Dược HN tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2020

-


Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ Dược học đã xác định năm 2020, Trường Đại học Dược Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình dộ Tiến sĩ và Thạc sĩ Dược học năm 2020 như sau:

XEM CHI TIẾT THÔNG BÁO TẠI ĐÂY

Close [X]