Sau ĐH » Khu vực Hà Nội

ĐH Công nghệ - ĐHQGHN tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 2 năm 2021

-

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI THÔNG BÁO
 TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2021
*******
1. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHUẨN
1.1. Chuyên ngành tuyển sinh
1.1.1. Khoa Công nghệ Thông tin, các chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, An toàn thông tin, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng hoặc thi các môn
+ Môn thi cơ bản: Đánh giá năng lực
+ Môn thi cơ sở: Tin học cơ sở
+ Môn thi ngoại ngữ: Tiếng Anh
1.1.2. Khoa Điện tử - Viễn thông, các chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thông.
Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng hoặc thi các môn
+ Môn thi cơ bản: Đánh giá năng lực
+ Môn thi cơ sở: Kỹ thuật điện tử số
+ Môn thi ngoại ngữ: Tiếng Anh
1.1.3. Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa, các chuyên ngành: Cơ kĩ thuật, Kĩ thuật cơ điện tử.
Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng hoặc thi các môn
+ Môn thi cơ bản: Đánh giá năng lực
+ Môn thi cơ sở: Cơ học ứng dụng
+ Môn thi ngoại ngữ: Tiếng Anh
1.1.4. Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano, chuyên ngành: Vật liệu và linh kiện nano.
Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thẳng hoặc thi các môn
+ Môn thi cơ bản: Đánh giá năng lực
+ Môn thi cơ sở: Khoa học vật liệu đại cương
+ Môn thi ngoại ngữ: Tiếng Anh
1.2. Điều kiện về văn bằng
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng (hoặc phù hợp) với chuyên ngành đăng ký dự thi; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành gần với ngành có chuyên ngành đăng kí dự thi, đã học bổ túc kiến thức để có trình độ tương đương với bằng tốt nghiệp đại học ngành có chuyên ngành dự thi (tham khảo Phụ lục 4).
- Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.
- Đối với chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, văn bằng đại học phải là văn bằng chương trình đào tạo chính quy.
1.3. Các điều kiện khác
- Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự.
- Có đủ sức khỏe để học tập.
- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định
 

 

Bản quyền 2008 - 2022 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]