Đại học » Miền Trung

Trường Đại học Y khoa Vinh

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Ngành đào tạo

Ký hiệu

Trường

Mã ngành

Môn thi

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH

YKV

 

 

1.350

161 Nguyễn Phong Sắc - Tp Vinh Nghệ An;

Điện thoại: 038. 3524062 - Website: www.vmu.edu.vn

 

Các ngành đào tạo trình độ Đại học

 

 

 

550

- Y đa khoa (Bác sĩ đa khoa học 6 năm)

 

D720101

Toán, Hóa, Sinh

300

- Điều dưỡng (học 4 năm)

 

D720501

250

Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng

 

 

 

800

- Điều dưỡng (Học 3 năm)

 

C720501

Toán, Hóa, Sinh

400

- Hộ sinh (Học 3 năm)

 

C720502

100

- Xét nghiệm y học (Học 3 năm)

 

C720332

100

- Kỹ thuật hình ảnh y học (Học 3 năm)

 

C720330

100

- Dược sỹ (Học 3 năm)

 

C720401

100

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước;

- Phương thức tuyển sinh:

  Trường dựa vào kỳ thi THPT quốc gia

- Điểm trúng tuyển theo ngành

- Ngành Hộ sinh không tuyển nam giới.

- KTX: 1.500 chỗ

Close [X]
Close [X]