Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Y Dược Thái Bình

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY SINH NĂM 2015

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu

trường

Mã ngành

Môn thi

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

THÁI BÌNH

YTB

 

 

1.170 

Số 373 Lý Bôn, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

ĐT: (0363)838.545. Số máy lẻ 106, 105, 113; Website: www.tbmc.edu.vn

 

Hệ đại học chính quy

 

 

 

930

- Bác sĩ Đa khoa

 

D720101

 

 

Toán

Hóa học

Sinh học

580

- Bác sĩ Y học cổ truyền

 

D720201

60

- Bác sĩ Y học dự phòng

 

D720302

60

- Cử nhân Y tế công cộng

 

D720301

60

- Cử nhân Điều dưỡng

 

D720501

110

- Dược sĩ

 

D720401

60

Hệ đại học liên thông chính quy

 

 

 

 240

- Bác sĩ đa khoa

 

LTD0101

 

 

- Bác sĩ y học cổ truyền

 

LTD0201

 

 

- Dược sĩ

 

LTD0401

 

 

Vùng tuyển: Tuyển sinh các tỉnh phía Bắc từ Quảng Bình trở ra.

Trường tổ chức xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học của Trường dựa vào kết quả sơ tuyển và kết quả của kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2015.

1. Quy định sơ tuyển

a) Đối tượng sơ tuyển

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc sẽ tốt nghiệp THPT năm 2015, đáp ứng đủ các điều kiện khác theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng theo quy định của Trường không phải đăng ký sơ tuyển.

b) Căn cứ sơ tuyển:

Dựa vào xếp loại hạnh kiểm và kết quả học tập các môn Toán, Hóa học và Sinh học trong 5 học kỳ THPT (với thí sinh  tốt nghiệp năm 2015) hoặc 6 học kỳ (với thí sinh đã tốt nghiệp các năm trước).

c) Điều kiện xét sơ tuyển:

- Xếp loại hạnh kiểm: các học kỳ phải đạt từ loại khá trở lên.

- Kết quả học tập:

            + Ngành Y đa khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng và Dược học: tổng điểm trung bình của 3 môn Toán, Hóa học và Sinh học đạt từ 19,5 điểm trở lên.

            + Ngành Điều dưỡng và Y tế công cộng:  tổng điểm trung bình của 3 môn Toán, Hóa học và Sinh học đạt từ 16,5 điểm trở lên.

2. Quy định xét tuyển           

a) Môn thi dùng để xét tuyển

- Trường sử dụng kết quả thi 03 môn Toán, Hóa học và Sinh học trong kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2015 để xét tuyển.

-  Điểm thi các môn không nhân hệ số.

b) Phương thức xét tuyển

-  Chỉ xét tuyển những thí sinh đạt điều kiện sơ tuyển.

-  Điểm xét trúng tuyển theo ngành học.

-  Phương thức xét tuyển được thực hiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]