Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Thái Bình

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

Ký hiệu DTB

Địa chỉ: Xã Tân Bình - Thành Phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0363633669

Website: www.tbu.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh:

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT; Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trên cả nước      

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

Năm 2017 Trường Đại học Thái Bình lựa chọn phương thức tuyển sinh, cụ thể như sau:
* Phương thức 1: Xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
* Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Xem bảng ở mục 6 dưới đây

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:           

* Phương thức 1: Xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

+ Tiêu chí xét tuyển:

- Tiêu chí 1: Thí sinh được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông;Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tiêu chí 2: Ngưỡng điểm xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tiêu chí 3: Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định.

Từ các tiêu chí xét tuyển trên, nhà trường  sẽ thực hiện việc xét tuyển theo nguyên tắc lấy thí sinh có kết quả thi từ cao trở xuống cho đến hết chỉ tiêu.

- Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo quy định hiện hành.

*  Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh dựa vào kết quả học tập bậc THPT

- Tiêu chí xét tuyển:

+ Tiêu chí 1: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;Thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Tiêu chí 2 : Điểm trung bình của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký xét tuyển trong 2 học kỳ ( học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 12) đạt 6,0 điểm trở lên.

+ Tiêu chí 3: Hạnh kiểm được xếp loại Khá trở lên năm học lớp 12.

Chỉ những thí sinh đạt 3 tiêu chí trên mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển

Từ các tiêu chí xét tuyển trên, nhà trường  sẽ thực hiện việc xét tuyển theo nguyên tắc lấy thí sinh có kết quả thi từ cao trở xuống cho đến hết chỉ tiêu.

- Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo quy định hiện hành.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu, xét theo

Tổ hợp môn xét tuyển

 

KQ thi THPT QG

Học bạ THPT

52310101

 

Kinh tế

 

10

 

50

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, GDCD dân

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52340101

 

Quản trị kinh doanh

 

10

 

40

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, GDCD

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52340301

 

Kế toán

 

40

 

250

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, GDCD

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52380101

 

Luật

 

50

 

150

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Lịch sử

Ngữ văn, Toán, GDCD

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52480201

 

Công nghệ thông tin

 

20

 

50

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, GDCD

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52510201

 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

30

 

100

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, GDCD

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52510301

 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

50

 

150

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, GDCD

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Điểm xét tuyển giữa các  ngành bằng nhau.

- Điểm xét tuyển các tổ hợp bằng nhau

7. Tổ chức tuyển sinh:         

- Thời gian xét tuyển : Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Hình thức nhận đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Các điều kiện xét tuyển, tổ hợp môn thi, bài thi đối với từng ngành đào tạo (trong các mục trên của thông báo này)

8. Chính sách ưu tiên:         

Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh Đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm chung để xét tuyển, thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng được xét tuyển thẳng theo quy định hiện hành.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

(chưa có thông tin)

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]