Đại học » TP.Hà Nội

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẴNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành học.

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi

 

Dự kiến chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

DMT

 

 

 

Số 41A đường Phú Diễn – Phường Phú Diễn –  Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội

ĐT: (04)37643027; Fax: (04)38370597; Website: www.hunre.edu.vn 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

2500

 

 Quản lý đất đai

 

 

 

 

D850103

 

 

- Toán, Lý, Hóa;

- Toán, Lý, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa, Sinh;

- Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ.

 

 

 Công nghệ kỹ thuật môi trường

 

 

D510406

- Toán, Lý, Hóa;

- Toán, Lý, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa, Sinh;

 

 

 Quản lý tài nguyên và môi trường

 

 

 

D850101

- Toán, Lý, Hóa;

- Toán, Lý, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa, Sinh;

- Toán, Ngữ văn,  Ngoại Ngữ;

 

 

 Khí tượng học 

 

 

 

 

D440221

 

- Toán, Lý, Hóa;

- Toán, Lý, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa, Sinh;

- Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ;

 

 Thủy văn 

 

 

 

D440224

 

- Toán, Lý, Hóa;

- Toán, Lý, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa, Sinh;

- Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ;

 

 Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

 

 

D520503

- Toán, Lý, Hóa;

- Toán, Lý, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa, Sinh;

 

 

  Kỹ thuật địa chất

 

 

 

 

D520501

 

- Toán, Lý, Hóa;

- Toán, Lý, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa, Sinh;

- Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ;

 

 Quản lý biển

 

D850199

- Toán, Lý, Hóa;

- Toán, Lý, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa, Sinh;

- Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ;

 

 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

 

D440298

- Toán, Lý, Hóa;

- Toán, Lý, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa, Sinh;

- Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ;

 

 Khí tượng thủy văn biển

 

D440299

- Toán, Lý, Hóa;

- Toán, Lý, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa, Sinh;

- Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ;

 

 

 Kế toán

 

 

D340301

- Toán, Lý, Hóa;

- Toán, Lý, Tiếng Anh;

- Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ;

 

 Kinh tế Tài nguyên thiên nhiên

 

 

D850102

- Toán, Lý, Hóa;

- Toán, Lý, Tiếng Anh;

- Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ;

 

 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

 

D340103

- Toán, Lý, Hóa;

- Toán, Lý, Tiếng Anh;

- Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ;

 

 Công nghệ thông tin

 

 

D480201

 

- Toán, Lý, Hóa;

- Toán, Lý, Tiếng Anh;

- Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ;

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

300

 Quản lý đất đai

 

 

 

C850103

- Toán, Lý, Hóa;

- Toán, Lý, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa, Sinh;

- Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ;

 

 

 Công nghệ kỹ thuật môi trường

 

 

C510406

- Toán, Lý, Hóa;

- Toán, Lý, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa, Sinh;

 

 Khí tượng học

 

 

 

C440221

- Toán, Lý, Hóa;

- Toán, Lý, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa, Sinh;

- Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ;

 

 Thủy văn

 

 

 

C440224

- Toán, Lý, Hóa;

- Toán, Lý, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa, Sinh;

- Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ;

 

 

 Công nghệ kỹ thuật trắc địa

 

 

C515902

- Toán, Lý, Hóa;

- Toán, Lý, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa, Sinh;

 

 

 Công nghệ Kỹ thuật tài nguyên nước

 

 

C510405

- Toán, Lý, Hóa;

- Toán, Lý, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa, Sinh;

 

 

 

 Công nghệ kỹ thuật địa chất

 

 

 

C515901

- Toán, Lý, Hóa;

- Toán, Lý, Tiếng Anh;

- Toán, Hóa, Sinh;

- Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ;

 

 Kế toán

 

 

C340301

- Toán, Lý, Hóa;

- Toán, Lý, Tiếng Anh;

- Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ;

 

 Quản trị kinh doanh

 

 

C340101

- Toán, Lý, Hóa;

- Toán, Lý, Tiếng Anh;

- Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ;

 

 Tài chính - Ngân hàng

 

 

C340201

- Toán, Lý, Hóa;

- Toán, Lý, Tiếng Anh;

- Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ;

 

 Công nghệ thông tin

 

 

C480201

- Toán, Lý, Hóa;

- Toán, Lý, Tiếng Anh;

- Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ;

 

 

 Hệ thống thông tin

 

 

C480104

- Toán, Lý, Hóa;

- Toán, Lý, Tiếng Anh;

- Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ;

 

 Tin học ứng dụng

 

 

C480202

- Toán, Lý, Hóa;

- Toán, Lý, Tiếng Anh;

- Toán, Ngữ văn, Ngoại Ngữ;

 

 

- Phương thức TS: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia (do các Trường đại học chủ trì).

 

- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước. 

- Phương thức xét tuyển: Trường xét tuyển theo tổng điểm của từng tổ hợp các môn thi  theo từng ngành đào tạo. Trường hợp có nhiều thí sinh có tổng điểm 3 môn trong cùng tổ hợp bằng nhau, điểm xét tuyển sẽ lấy từ cao xuống thấp của môn Toán

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]