Đại học » Miền Trung

Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Huế

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Mã trường: DHL

Số 102 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.

ĐT: (054) 3529138; Website: www.huaf.edu.vn

Ngành đào tạo

Mã ngành

Môn thi / xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

2.160

Công thôn

D510210

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

30

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

D510201

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

60

Kỹ thuật cơ - điện tử

D520114

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

50

Kỹ thuật cơ sở hạ tầng

D580211

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

50

Công nghệ thực phẩm

D540101

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Sinh học, Hóa học

150

Công nghệ sau thu hoạch

D540104

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Sinh học, Hóa học

50

Quản lý đất đai

D850103

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Sinh học, Hóa học

250

Khoa học đất

D440306

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Sinh học, Hóa học

30

Nông học

D620109

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Sinh học, Hóa học

50

Bảo vệ thực vật

D620112

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Sinh học, Hóa học

100

Khoa học cây trồng

D620110

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Sinh học, Hóa học

150

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

D620113

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Sinh học, Hóa học

50

Chăn nuôi (song ngành Chăn

nuôi - Thú y)

D620105

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Sinh học, Hóa học

160

Thú y

D640101

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Sinh học, Hóa học

200

Nuôi trồng thủy sản

D620301

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Sinh học, Hóa học

220

Quản lý nguồn lợi thủy sản

D620305

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Sinh học, Hóa học

50

Công nghệ chế biến lâm sản

D540301

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Sinh học, Hóa học

45

Lâm nghiệp

D620201

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Sinh học, Hóa học

100

Lâm nghiệp đô thị

D620202

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Sinh học, Hóa học

45

Quản lý tài nguyên rừng

D620211

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Sinh học, Hóa học

100

Khuyến nông

D620102

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Sinh học, Hóa học

50

 

Phát triển nông thôn

 

D620116

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

 

 

170

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

220

Khoa học cây trồng

C620110

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Sinh học, Hóa học

50

Chăn nuôi

C620105

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Sinh học, Hóa học

50

Nuôi trồng thủy sản

C620301

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Sinh học, Hóa học

50

Quản lý đất đai

C850103

Toán, Vật lý, Hóa học

Toán, Sinh học, Hóa học

50

- Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

- Điểm trúng tuyển xét theo nhóm ngành và tổ hợp kết quả các môn thi. Sau khi học chung năm thứ nhất, sinh viên được xét vào học các ngành dựa vào nguyện vọng đã đăng ký và kết quả học tập.

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]