Đại học » Miền Trung

Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Huế

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

DHL

 

 

2.400

Số 102 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.

ĐT: (054) 3529138; Website: www.huaf.edu.vn 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

2.050

1. Nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật

 

 

 

150

 Công thôn

 

D510210

1.Toán, Vật lý, Hóa học

2.Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

D510201

 

 Kỹ thuật cơ - điện tử

 

D520114

 

2. Nhóm ngành: Công nghệ chế biến và bảo quản nông sản thực phẩm

 

 

 

200

 Công nghệ thực phẩm

 

D540101

1.Toán, Vật lý, Hóa học

2.Toán, Sinh học, Hóa học

 

 Công nghệ sau thu hoạch

 

D540104

 

3. Nhóm ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường

 

 

 

250

 Quản lý đất đai

 

D850103

1.Toán, Vật lý, Hóa học

2.Toán, Sinh học, Hóa học

 

4. Nhóm ngành: Trồng trọt

 

 

 

350

 Khoa học đất

 

D440306

1.Toán, Vật lý, Hóa học

2.Toán, Sinh học, Hóa học

 

 Nông học

 

D620109

 

 Bảo vệ thực vật

 

D620112

 

 Khoa học cây trồng

 

D620110

 

 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

 

D620113

 

5. Nhóm ngành: Chăn nuôi - Thú y

 

 

 

350

 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)

 

D620105

1.Toán, Vật lý, Hóa học

2.Toán, Sinh học, Hóa học

 

 Thú y

 

D640101

 

6. Nhóm ngành: Thủy sản

 

 

 

250

 Nuôi trồng thủy sản

 

D620301

1.Toán, Vật lý, Hóa học

2.Toán, Sinh học, Hóa học

 

 Quản lý nguồn lợi thủy sản

 

D620305

 

7. Nhóm ngành: Lâm nghiệp

 

 

 

300

 Công nghệ chế biến lâm sản

 

D540301

1.Toán, Vật lý, Hóa học

2.Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

 Lâm nghiệp

 

D620201

1.Toán, Vật lý, Hóa học

2.Toán, Sinh học, Hóa học

 

 Lâm nghiệp đô thị

 

D620202

 

 Quản lý tài nguyên rừng

 

D620211

 

8. Nhóm ngành: Phát triển nông thôn

 

 

 

200

 Khuyến nông (song ngành Khuyến nông - Phát triển nông thôn)

 

D620102

1.Toán, Vật lý, Hóa học

2.Toán, Sinh học, Hóa học

 

 Phát triển nông thôn

 

D620116

1.Toán, Vật lý, Hóa học

2.Toán, Vật lý, Tiếng Anh

3.Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

5. Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Đào tạo liên thông trình độ từ cao đẳng lên đại học chính quy:

 

 

 

100

 Khoa học cây trồng

 

D620110

1.Toán, Vật lý, Hóa học

2.Toán, Sinh học, Hóa học

 

 Chăn nuôi

 

D620105

 

 Nuôi trồng thủy sản

 

D620301

 

 Quản lý đất đai

 

D850103

 

 Công thôn

 

D510210

1.Toán, Vật lý, Hóa học

2.Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

250

 Khoa học cây trồng

 

C620110

1.Toán, Vật lý, Hóa học

2.Toán, Sinh học, Hóa học

40

 Chăn nuôi

 

C620105

60

 Nuôi trồng thủy sản

 

C620301

60

 Quản lý đất đai

 

C850103

60

 Công thôn

 

C510210

1.Toán, Vật lý, Hóa học

2.Toán, Vật lý, Tiếng Anh

30

- Vùng tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Sử dụng kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia để tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

- Điểm trúng tuyển xét theo nhóm ngành và tổ hợp kết quả các môn thi. Sau khi học chung năm thứ nhất, sinh viên được xét vào học các ngành dựa vào nguyện vọng đã đăng ký và kết quả học tập.

loading...

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]