Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẮC GIANG

Ký hiệu: DBG

Địa chỉ: Xã Bích Sơn, Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 02403874387

Website: bafu.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Tất cả thí sinh tính tới thời điểm xét tuyển đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
- Có đủ sức khỏe để học tập, không vi phạm pháp luật

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;       

Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang xét tuyển đồng thời 2 phương thức như sau:

- Phương thức 1: Xét tuyển thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 căn cứ vào kết quả tổ hợp các môn thi THPT quốc gia sử dụng để xét tuyển. Trường dành 40% chỉ tiêu để xét tuyển đại học, cao đẳng.

- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh căn cứ vào kết quả học tập bậc THPT. Trường dành 60% chỉ tiêu để xét tuyển đại học, cao đẳng

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Xem bảng ở mục 6

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

            + Tốt nghiệp THPT

            + Điểm thi THPT quốc gia có tổ hợp các bài thi/môn thi dùng để xét tuyển đạt bằng hoặc trên ngưỡng tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định để xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2017.

- Phương thức 2: Xét tuyển dựa theo kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ)

            + Kết quả điểm bình quân của điểm trung bình cả năm của 3 lớp (lớp 10, lớp 11 và 12) từ 6,0 trở lên;

            + Tốt nghiệp THPT;

            + Hạnh kiểm đạt loại Khá trở lên.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu, xét theo

Tổ hợp môn xét tuyển

 

KQ thi THPT QG

Học bạ THPT

52310101

 

Kinh tế

 

40

 

60

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

52340301

 

Kế toán

 

48

 

72

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

52420201

 

Công nghệ sinh học

 

20

 

30

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52540102

 

Công nghệ thực phẩm

 

10

 

15

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52540399

 

 

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm*

 

10

 

 

15

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52620105

 

Chăn nuôi

 

10

 

15

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52620110

 

Khoa học cây trồng

 

10

 

15

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52620112

 

Bảo vệ thực vật

 

10

 

15

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52620202

 

Lâm nghiệp đô thị

 

10

 

15

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52620205

 

Lâm sinh

 

10

 

15

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52620211

 

Quản lý tài nguyên rừng

 

10

 

15

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52640101

 

Thú y

 

40

 

60

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52850101

 

 

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

36

 

54

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52850103

 

Quản lý đất đai

 

36

 

54

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Tổng điểm của tổ hợp các bài/môn thi áp dụng thống nhất cho tất cả các ngành, không có quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp, ngưỡng xét tuyển là ngưỡng tối thiểu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định để xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2017

-   Nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên của thí sinh từ 1 đến  hết  trong Phiếu ĐKXT của thí sinh được xét một cách bình đẳng (thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được xét nguyện vọng tiếp theo bình đẳng với tất cả các thí sinh khác đăng ký xét tuyển vào ngành này).

7. Tổ chức tuyển sinh:         

Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển đợt 1 cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPTQG, nộp cho Sở GDDT.

- Nộp hồ sơ các đợt tiếp theo: Trường tổ chức nhiều đợt xét tuyển, mỗi đợt cách nhau 20 ngày tính từ thời điểm có kết quả thi tốt nghiệp THPT và tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, kết thúc xét tuyển 31/10/2017.

- Các đợt xét tuyển được công bố công khai trên Website của Trường

- Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT: 

            Thí sinh có thể nộp hồ sơ theo 03 phương thức:

            + Nộp trực tiếp tại trường.

            + Nộp qua đường bưu điện.

            + Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/

8. Chính sách ưu tiên:         

Chế độ ưu tiên trong tuyển sinh được thực hiện theo quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

- Học phí dự kiến đối với bậc Đại học: 190.000 đ/tín chỉ (riêng ngành thú y: 205.000 đ/tín chỉ)

- Học phí dự kiến đối với bậc Cao đẳng: 150.000 đ/tín chí

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]