Đại học » Miền Nam

Trường Đại học Công nghệ Miền Đông

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

Ký hiệu: DMD

Địa chỉ: xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0613772668

Website: mut.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017:
+ Tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.
+ Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT hoặc tương đương:
+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
+ Điểm trung bình 3 môn học trong tổ hợp dùng để xét tuyển của năm học lớp 12 hoặc lớp 10 + lớp 11 + Học kì I lớp 12 hoặclớp 10 + lớp 11 + lớp 12 không nhỏ hơn 6,0.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

- Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017.
- Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT hoặc tương đương.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Xem chi tiết ở bảng mục 6 dưới đây

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

- Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017: Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT hoặc tương đương: Điểm trung bình 3 môn học trong tổ hợp dùng để xét tuyển của năm học lớp 12 hoặc lớp 10 + lớp 11 + Học kì I lớp 12 hoặc lớp 10 + lớp 11 + lớp 12 không nhỏ hơn 6,0.           

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: 

- Mã trường: DMD

- Mã ngành, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển:      


Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu, xét theo

Tổ hợp môn xét tuyển.

KQ thi THPTQG

KQ học tập THPT

Bằng KQ học tập THPT

Bằng KQ thi THPT Quốc gia

Dược học

52720401

 

300

 

700

-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Hóa,Sinh
-Toán, Hóa, Văn
-Toán, Hoá, Tin

-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Hóa,Sinh
-Toán, Hóa, Anh
-Toán, Hóa, Văn

Quản lý công nghiệp

52510601

 

15

 

35

-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Tin, Anh
-Toán, Hóa, Sinh
-Toán, Địa, Anh

-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Lý, Anh
-Toán, Hóa, Sinh
-Toán, Văn, Anh

Ngôn ngữ Anh

52220201

 

30

 

70

-Toán, Văn, Anh
-Toán, Anh, Địa
-Văn, Anh, Địa
-Toán, Anh, Tin

-Toán, Văn, Anh
-Toán, Anh, Địa
-Văn, Anh, Sử
-Văn, Anh, Địa

Kỹ thuật công trình xây dựng

52580201

 

15

 

35

-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Địa, Công nghệ
-Toán, Tin, Anh
-Toán, Lý, Tin

-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Lý, Sinh
-Toán, Lý, Anh
-Toán, Lý, Văn

Luật kinh tế

52380107

 

90

 

210

-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Anh, GDCD

-Toán, Văn, Anh
-Văn, Sử, GDCD

-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Lý, Anh
-Toán, Văn, Anh
-Văn, Anh, Địa

Kinh doanh quốc tế

52340120

 

5

 

35

-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Lý, Anh
-Toán, Văn, Anh
-Toán, Địa, Tin

-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Lý, Anh
-Toán, Văn, Anh
-Toán, Văn, Địa

Quan hệ công chúng

52360708

 

30

 

70

-Toán, Văn, Anh
-Toán, Anh, Địa
-Văn, Anh, Địa
-Toán, Tin, GDCD

-Toán, Văn, Anh
-Toán, Anh, Địa
-Văn, Anh, Sử
-Văn, Anh, Địa

Quản lý đất đai

52850103

 

15

 

35

-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Địa, Anh
-Toán, Hóa, Sinh
-Toán, Văn, Anh

-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Lý, Anh
-Toán, Hóa, Sinh
-Toán, Văn, Anh

Quản lý tài nguyên và môi trường

52850101

 

15

 

35

-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Địa, Anh
-Toán, Hóa, Tin
-Toán, Văn, Anh

-Toán, Lý, Hóa
-Toán, Lý, Anh
-Toán, Hóa, Sinh
-Toán, Văn, Anh

7. Tổ chức tuyển sinh:         

- Thời gian xét tuyển:

+ Đợt 1: 02/05 - 30/06

+ Đợt 2: 01/07 - 10/07
+ Đợt 3: 11/07 - 20/07

+ Đợt 4: 21/07 - 31/07
+ Đợt 5: 01/08 - 10/08

+ Đợt 6: 11/08 - 20/08
+ Đợt 7: 21/08 - 31/08

+ Đợt 8: 01/09 - 10/09

+ Đợt 9: 11/09 -  20/09

+ Đợt 10: 21/09 – 30/09

+ Đợt 11: 01/10 – 10/10

+ Đợt 12: 11/10 – 20/10

+ Đợt 13: 21/10 – 31/10

+ Đợt 14: 01/11 - 10/11
+ Đợt 15: 11/11 - 20/11

+ Đợt 16: 21/07 - 30/11

- Hình thức đăng ký xét tuyển:

+ Xét tuyển trực tiếp tại trường.

+ Chuyển phát nhanh qua bưu điện.

+ Xét tuyển trực tuyến.           

8. Chính sách ưu tiên:         

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

- Ngành Dược học: 945.000đ/tín chỉ.

- Các ngành khác: 370.000đ/tín chỉ.   

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]