Đại học » Miền Nam

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017
*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Ký hiệu trường: BVU

Địa chỉ: 80 Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu      

Điện thoại: (064) 3511999 – 3533114; (064) 3532233          

Email:   tuyensinh@bvu.edu.vn

Website: bvu.edu.vn   

 

1. Đối tượng tuyển sinh:

a) Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia:
- Thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2017, được xét công nhận tốt nghiệp THPT (có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời).
- Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT, dự thi THPT quốc gia năm 2017 để xét tuyển ĐH.
b) Xét tuyển theo học bạ THPT:
- Thí sinh có bằng tốt nghiệp THPT trước năm 2017.
- Thí sinh tốt nghiệp năm 2017 chưa có bằng tốt nghiệp THPT được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) nhưng sau đó phải nộp bổ sung Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong thời hạn nhận hồ sơ theo từng đợt xét tuyển.

2. Phạm vi tuyển sinh:          Cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

4. Tên ngành, mã ngành, chỉ tiêu, Tổ hợp môn xét tuyển:

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu xét theo

Tổ hợp môn xét tuyển

 

KQ thi THPT QG

Phương thức khác

52540101

 

 

Công nghệ thực phẩm*

 

120

 

 

80

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Địa lí

Ngữ văn, Hóa học, Sinh học

52220201

 

 

Ngôn ngữ Anh

 

 

210

 

 

140

 

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

52220213

 

 

Đông phương học

 

 

270

 

 

180

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

52340101

 

 

Quản trị kinh doanh

 

 

150

 

 

100

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

52340301

 

 

Kế toán

 

 

90

 

 

60

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lí, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52480201

 

 

Công nghệ thông tin

 

 

120

 

 

80

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lí, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52510102

 

 

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

 

120

 

 

80

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lí, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52510201

 

 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

150

 

 

100

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lí, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52510301

 

 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

150

 

 

100

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lí, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52510401

 

 

Công nghệ kỹ thuật hóa học

 

120

 

 

80

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Hóa học, Địa lí

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:           

a) Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia

Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định, Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ công bố mức điểm để nhận hồ xét tuyển vào ĐH theo từng đợt xét tuyển.

b) Xét tuyển theo học bạ THPT

Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển: có điểm trung bình chung 3 môn tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển thuộc 2 học kỳ lớp 12 theo học bạ THPT phải đạt từ 6,0 trở lên.        

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: 

- Mã trường: BVU (đã được Bộ GDĐT phê duyệt cho phép đổi mã tuyển sinh DBV sang BVU từ năm 2017 theo Văn bản số 6037/BGGĐT-GDĐH ngày 8/12/2016).

- Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển theo thang điểm 10 và được làm tròn đến 0,25 cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0; giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

- Điểm các môn thi đều không nhân hệ số.

- Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp.

- Điểm trúng tuyển vào mỗi ngành sẽ được xét từ thí sinh có điểm xét tuyển lớn nhất trở xuống không phân biệt nguyện vọng, tổ hợp xét tuyển cho đến hết chỉ tiêu của mỗi ngành.

- Nếu thí sinh đã trúng tuyển 1 nguyện vọng, sẽ không được xét tuyển nguyện vọng tiếp theo.

- Điểm của thí sinh có giá trị như nhau khi xét tuyển các nguyện vọng.

- Không hạn chế số nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo các điều kiện phụ sau đây:

+ Có điểm môn Toán cao hơn khi xét tuyển vào các ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ thông tin.

+ Có điểm môn Hoá học cao hơn khi xét tuyển vào ngành Công nghệ kỹ thuật hoá học.

+ Có điểm môn Sinh học (đối với tổ hợp B00, B02, B08), môn Hoá học (đối với tổ hợp A00) cao hơn khi xét tuyển vào ngành Công nghệ thực phẩm.

+ Có điểm môn Ngữ văn (đối với tổ hợp C00, D01, D15), môn Toán (đối với tổ hợp A00) cao hơn khi xét tuyển vào ngành Quản trị kinh doanh.

+ Có điểm môn Ngữ văn cao hơn khi xét tuyển vào ngành Đông phương học.

+ Có điểm môn Tiếng Anh cao hơn khi xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Anh.

Nếu sau khi xét các điều kiện phụ đã nêu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.          

7. Tổ chức tuyển sinh:         

a) Thời gian:

- Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia: thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Xét tuyển theo học bạ THPT:

Đợt 1:

+ Nộp hồ sơ từ 1/3/2017 đến hết 29/4/2017.

+ Xét tuyển, công bố kết quả từ 2/5/2017.

Đợt 2:

+ Nộp hồ sơ từ 3/5/2017 đến 31/7/2017.

+ Xét tuyển, công bố kết quả từ 1/8/2017.

Đợt 3:

+ Nộp hồ sơ từ 2/8/2017 đến 31/8/2017.

+ Xét tuyển, công bố kết quả từ 1/9/2017.

Đợt 4 (nếu còn chỉ tiêu): từ 2/9/2017 đến hết thời gian do Bộ quy định.

Sau thời hạn báo cáo tuyển sinh theo quy định của Quy chế tuyển sinh (31/ 12/2017), nếu chưa đủ chỉ tiêu, Trường tiếp tục xét tuyển đợt bổ sung từ 2/1/2018 đến 29/4/2018 cho các thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT. Xét tuyển, công bố kết quả từ 2/5/2018. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và các điều kiện liên quan thực hiện theo nội dung của Đề án này.

Lưu ý: Thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT, được nộp hồ sơ ĐKXT ngay từ đợt 1, sau đó nộp bổ sung trong thời hạn nhận hồ sơ của từng đợt xét nêu trên.

b) Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT

- Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia: thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Xét tuyển theo học bạ THPT. Hồ sơ gồm có:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường (kèm Đế án này).

+ Các giấy tờ thí sinh nộp kèm theo Phiếu này gồm:

    ++ Bản photo công chứng học bạ THPT.

    ++ Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2017.

     ++ Bản sao các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

Nếu chưa công chứng, thí sinh chỉ cần photo các giấy tờ trên, Trường đối chiếu và trả lại bản gốc.

Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT theo 3 hình thức thức gồm nộp trực tuyến (tại website bvu.edu.vn); nộp qua đường bưu điện qua chuyển phát nhanh; nộp trực tiếp tại trường.

- Kể từ  ngày 25/3/2017, thí sinh chưa có kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2017 được đăng ký trước các thông tin cơ bản để dự tuyển tại website bvu.edu.vn.   

8. Chính sách ưu tiên:         

a) Tuyển thẳng: thực hiện theo khoản 2, Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGGĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

b) Ưu tiên xét tuyển: thực hiện theo khoản 3, Điều 7 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viện hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGGĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:       

450.000 - 500.000 đồng/tín chỉ          

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]