CĐ nghề » TP. HCM

Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2015 - 2016

Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương III tuyển sinh hệ đào tạo chính quy dài hạn năm học 2015- 2016  với các ngành nghề và hệ đào tạo như sau:
A. HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ:
1. Các nghề đào tạo chính quy:

TT

Tên nghề

Mã nghề

Thời gian đào tạo

Chỉ tiêu

1

Công nghệ Ôtô

50510222

3 năm

140

2

Cắt gọt kim loại (Cơ khí chế tạo)

50510201

3 năm

50

3

Điện công nghiệp

50510302

3 năm

80

4

Điện tử công nghiệp

50510345

3 năm

40

5

Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không khí (Điện lạnh)

50510339

3 năm

40

6

Quản trị mạng máy tính

50480206

3 năm

30

7

Xây dựng cầu đường bộ

50510108

3 năm

130

8

Quản trị Doanh nghiệp vừa và nhỏ

50340402

3 năm

50

9

Kế toán doanh nghiệp

50340301

3 năm

80

10

Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ

50340103

3 năm

40

Tổng

 

680

2. Điều kiện dự tuyển và quyền lợi.
-Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc.
-Quyền lợi: Tốt nghiệp cao đẳng nghề được học liên thông lên đại học tại các trường do Bộ GDĐT quy định.
3. Hình thức tuyển sinh và hồ sơ đăng ký.
-  Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo căn cứ điểm trung bình học bạ 3 năm THPT hoặc tương đương.
-  Hồ sơ đăng ký tuyển sinh: Theo mẫu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, liên hệ tại Văn phòng giao dịch trường Cao đẳng nghề GTVT TW III hoặc vào Website: http://www.cvct3.edu.vn
B. HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ LIÊN THÔNG
1. Các nghề đào tạo chính quy:

Số TT

Tên nghề

Mã nghề

Thời gian đào tạo

Chỉ tiêu

1

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

50510339

01 năm

30

2

Điện công nghiệp

50510302

01 năm

30

3

Điện tử công nghiệp

50510345

01 năm

30

4

Công nghệ ôtô

50510222

01 năm

30

5

Cắt gọt kim loại

50510201

01 năm

30

6

Kế toán doanh nghiệp

50340301

01 năm

30

7

Quản trị mạng máy tính

50480206

01 năm

30

Tổng

210

2. Điều kiện dự tuyển và quyền lợi.

-Điều kiện dự tuyển:  tốt nghiệp Trung cấp nghề nghề tương ứng .Nếu tốt nghiệp loại khá trở lên được tuyển thẳng ngay sau khi tốt nghiệp Trung cấp nghề; nếu tốt nghiệp loại trung bình phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

-Quyền lợi: Tốt nghiệp cao đẳng nghề được học liên thông lên đại học tại các trường do Bộ GDĐT quy định.

3. Hình thức tuyển sinh và hồ sơ đăng ký.

-  Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo căn cứ điểm trung bình Tốt nghiệp Trung cấp nghề
-  Hồ sơ đăng ký tuyển sinh: liên hệ tại Văn phòng giao dịch trường Cao đẳng nghề GTVT TW III hoặc vào Website: http://www.cvct3.edu.vn

C. HỆ TRUNG CẤP NGHỀ:

1. Các nghề đào tạo chính quy:

TT

Tên nghề

Mã nghề

Thời gian đào tạo

Chỉ tiêu

1

Công nghệ Ôtô

40510222

2 năm

25

2

Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa KK (Điện lạnh)

40510339

2 năm

25

3

Điện công nghiệp

40510302

2 năm

30

4

Vận hành máy thi công nền

Vận hành máy thi công mặt đường (Ủi, lu, xúc, san)

40510248
40510249

1 năm

45

5

Xếp dỡ cơ giới tổng hợp (Xe nâng)

40510256

1 năm

20

6

 Công nghệ Hàn

40510203

2 năm

25

7

Cắt gọt kim loại (Cơ Khí chế tạo)

40510201

2 năm

30

Tổng

 

200

* Ghi chú: Đối với Học sinh tốt nghiệp THCS và chưa học hết lớp 12 phải học bổ sung phần kiến thức văn hóa THPT với thời gian từ 03 tháng đến 01 năm.
2. Điều kiện dự tuyển
-       Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
-       Đã tốt nghiệp THCS và chưa học hết lớp 12
-       Tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc.
3. Hình thức tuyển sinh và hồ sơ đăng ký.
-  Hình thức tuyển sinh:
+Hệ 2 năm : Xét tuyển theo căn cứ điểm trung bình học bạ 3 năm  THPT hoặc tương đương
+Hệ 3 năm : Xét tuyển theo căn cứ điểm trung bình học bạ 4 năm  THCS hoặc tương đương
-  Hồ sơ đăng ký tuyển sinh: theo mẫu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, liên hệ tại Văn phòng giao dịch trường Cao đẳng nghề GTVT TW III hoặc vào Website: http://www.cvct3.edu.vn
D. HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP:
1. Các ngành đào tạo theo hình thức chính quy:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Thời gian

đào tạo

Chỉ tiêu

1

Bảo trì và sửa chữa ôtô

42510225

2 năm

25

2

Xây dựng cầu đường

42510115

2 năm

25

3

Điện công nghiệp và dân dụng

42510308

2 năm

25

4

Kế toán doanh nghiệp

42480206

2 năm

25

5

Hệ thống thông tin văn phòng

42480206

2 năm

25

Tổng

 

100

2. Ngành đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học

TT

Tên ngành

Mã ngành

Thời gian

đào tạo

Chỉ tiêu

1

Kinh doanh vận tải đường bộ

42340116

2 năm

100

Tổng

 

 

100

3. Điều kiện dự tuyển:

-  Tốt nghiệp THPT

-  Đã hoàn thành chương trình lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp THPT

-  Tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc.

4. Hình thức tuyển sinh và hồ sơ đăng ký.

-  Hình thức tuyển sinh:  Xét tuyển theo căn cứ điểm trung bình học bạ 3 năm  THPT hoặc tương đương

-  Hồ sơ đăng ký tuyển sinh: Theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, liên hệ tại Văn phòng giao dịch Trường, các trường PTTH và các Sở Giáo dục và Đào tạo.

E. THỜI GIAN TUYỂN SINH:

-       Nhận hồ sơ liên tục trong năm

-       Dự kiến khai giảng :

+         Đợt 1 :Dự kiến khai giảng ngày: 03/08/2015

+         Đợt 2: Dự kiến khai giảng ngày: 07/09/2015

+         Đợt 3: Dự kiến khai giảng ngày: 05/10/2015

+         Đợt 4: Dự kiến khai giảng ngày: 16/11/2015

+         Đợt 5: Dự kiến khai giảng ngày: 28/12/2015

F. HỌC PHÍ THEO HỌC:

1. Hệ Cao đẳng nghề:Học phí một năm thu 10 tháng: đóng một năm 2 lần theo học kỳ của các nghề:  560.000đ/tháng.

2. Hệ Trung cấp nghề: Học phí một năm thu 10 tháng: đóng một năm 2 lần theo học kỳ của các nghề: 510.000đ/tháng. Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường, Xếp dỡ cơ giới tổng hợp: phụ thu nhiên liệu 5.000.000đ/năm.

3. Hệ Trung cấp chuyên nghiệp: Học phí một năm thu 10 tháng: đóng một năm 2 lần theo học kỳ  của các ngành: 380.000đ/ tháng

4. Đồng phục: Do các Khoa tổ chức hướng dẫn học sinh thực hiện.

5. Tiền Bảo hiểm y tế:  Theo quy định của cơ quan bảo hiểm y tế. (Mức phí này có thể thay đổi  theo qui định của Bộ Y tế)

6. Lệ phí xét tuyển:

-  Đối với hệ Trung cấp chuyên nghiệp: Mức thu lệ phí tuyển sinh theo hình thức xét tuyển l: 30.000 đồng/01thí sinh/1 hồ sơ (theo thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC - BGDĐT ngày 11/02/2010 của Liên Bộ Tài Chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo).

-  Đối với hệ Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề: Mức thu lệ phí tuyển sinh theo hình thức xét tuyển l: 15.000 đồng/01thí sinh/1 hồ sơ (Theo Hướng dẫn tuyển sinh học nghề số 1295/LĐTBXH- DN của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

7. Tiền ở ký túc xá: 100.000đồng /sv/ tháng, một năm thu 2 lần (ưu tiên cho sinh viên ở xa)
G. NƠI NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH:

VĂN PHÒNG GIAO DỊCH - TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GTVT TW III

Địa chỉ: Số 73 Văn Cao - F.Phú Thọ Hoà - Q.Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.39782965 - 08.8605088 - Fax: 08.8611567

Website: http://www.cvct3.edu.vn

Email: caodangnghegtvttw3@yahoo.com.vn 

Tin cùng chuyên mục

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]