CĐ nghề » TP. HCM

Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III

-

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016 – 2017

Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương III tuyển sinh hệ đào tạo chính quy dài hạn năm học 2016- 2017 với các ngành nghề và hệ đào tạo như sau:
A.    HỆ CAO ĐẲNG:
1. Các nghề đào tạo chính quy:

Stt

Tên nghề

Mã nghề

Thời gian đào tạo

Chỉ tiêu

1

Công nghệ Ôtô

50510222

3 năm

120

2

Cắt gọt kim loại (Cơ khí chế tạo)

50510201

3 năm

50

3

Điện công nghiệp

50510302

3 năm

50

4

Điện tử công nghiệp

50510345

3 năm

50

5

Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không khí (Điện lạnh)

50510339

3 năm

30

6

Quản trị mạng máy tính

50480206

3 năm

30

7

Xây dựng cầu đường bộ

50510108

3 năm

100

8

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

50340402

3 năm

70

9

Kế toán doanh nghiệp

50340301

3 năm

100

10

Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ

50340103

3 năm

70

11

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

50480101

3 năm

30

12

Hàn

50510203

3 năm

30

Tổng

 

730

2. Điều kiện dự tuyển và quyền lợi
- Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc.
- Quyền lợi: Sinh viên sau khi tốt nghiệp được học liên thông lên đại học.
3. Hình thức tuyển sinh và hồ sơ đăng ký
-  Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo căn cứ điểm trung bình học bạ 3 năm THPT hoặc tương đương.
-  Hồ sơ đăng ký tuyển sinh: Theo mẫu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, liên hệ tại Phòng tuyển sinh trường Cao đẳng nghề GTVT TW III hoặc truy cập vào Website: http://www.cvct3.edu.vn  mục “Tuyển sinh” để download.
B. HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG
1. Các nghề đào tạo chính quy:

Stt

Tên nghề

Mã nghề

Thời gian đào tạo

Chỉ tiêu

1

Công nghệ Ôtô

50510222

01 năm

30

2

Cắt gọt kim loại (Cơ khí chế tạo)

50510201

01 năm

30

3

Điện công nghiệp

50510302

01 năm

30

4

Điện tử công nghiệp

50510345

01 năm

30

5

Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không khí (Điện lạnh)

50510339

01 năm

30

6

Kế toán doanh nghiệp

50340301

01 năm

30

7

Quản trị mạng máy tính

50480206

01 năm

30

Tổng

210

2.  Điều kiện dự tuyển và quyền lợi
- Điều kiện dự tuyển:  Tốt nghiệp Trung cấp nghề của nghề tương ứng. Nếu tốt nghiệp loại khá trở lên được tuyển thẳng ngay sau khi tốt nghiệp Trung cấp nghề; nếu tốt nghiệp loại trung bình phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm. Tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc.
- Quyền lợi: Sinh viên sau khi tốt nghiệp được học liên thông lên đại học.
4.  Hình thức tuyển sinh và hồ sơ đăng ký
-  Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo căn cứ điểm trung bình Tốt nghiệp Trung cấp nghề.
-  Hồ sơ đăng ký tuyển sinh: Theo mẫu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, liên hệ tại Phòng tuyển sinh trường Cao đẳng nghề GTVT TW III hoặc truy cập vào Website: http://www.cvct3.edu.vn  mục “Tuyển sinh” để download.
C.    HỆ TRUNG CẤP: 
1. Các nghề đào tạo chính quy:

Stt

Tên nghề

Mã nghề

Thời gian đào tạo

Chỉ tiêu

1

Công nghệ Ôtô

40510222

2 năm

30

2

Cắt gọt kim loại (Cơ khí chế tạo)

40510201

2 năm

25

3

Điện công nghiệp

40510302

2 năm

30

4

Kỹ thuật máy lạnh & điều hòa không khí (Điện lạnh)

40510339

2 năm

30

5

Vận hành máy thi công nền (Ủi, lu, đào, san…)

40510248

1,5 năm

45

Vận hành máy thi công mặt đường (San, thảm, lu…)

40510249

6

Xếp dỡ cơ giới tổng hợp (Xe nâng hàng)

40510256

2 năm

20

7

Hàn

40510203

2 năm

20

Tổng

 

200

* Ghi chú: Đối với Học sinh tốt nghiệp THCS và chưa học hết lớp 12 phải học bổ sung phần kiến thức văn hóa THPT với thời gian từ 03 tháng đến 01 năm.
2.  Điều kiện dự tuyển và quyền lợi
- Điều kiện dự tuyển:  Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; học sinh đã tốt nghiệp THCS và chưa học hết lớp 12. Tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc.
- Quyền lợi: Sinh viên sau khi tốt nghiệp được học liên thông lên đại học, cao đẳng.
3. Hình thức tuyển sinh và hồ sơ đăng ký
-  Hình thức tuyển sinh:
+ Hệ 2 năm: Xét tuyển theo căn cứ điểm trung bình học bạ 3 năm THPT hoặc tương đương.
+ Hệ 3 năm: Xét tuyển theo căn cứ điểm trung bình học bạ 4 năm THCS hoặc tương đương.
-  Hồ sơ đăng ký tuyển sinh: Theo mẫu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, liên hệ tại Phòng tuyển sinh trường Cao đẳng nghề GTVT TW III hoặc truy cập vào Website: http://www.cvct3.edu.vn  mục “Tuyển sinh” để download.
D.  HỆ TRUNG CẤP (CHUYÊN NGHIỆP):
1.  Các ngành đào tạo chính quy:

TT

Tên ngành

Mã ngành

Thời gian 
đào tạo

Chỉ tiêu

1

Điện công nghiệp và dân dụng

01

2 năm

20

2

Kế toán doanh nghiệp

02

2 năm

20

3

Hệ thống thông tin văn phòng

03

2 năm

20

4

Kinh doanh vận tải đường bộ

04

2 năm

100

5

Bảo trì và sửa chữa ôtô

05

2 năm

20

6

Xây dựng cầu đường

06

2 năm

20

Tổng

200

2.  Điều kiện dự tuyển và quyền lợi
-  Điều kiện dự tuyển:  Tốt nghiệp THPT; Đã hoàn thành chương trình lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp THPT. Tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc.
-  Quyền lợi: Sinh viên sau khi tốt nghiệp được học liên thông lên đại học, cao đẳng.
3.  Hình thức tuyển sinh và hồ sơ đăng ký
-  Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo căn cứ điểm trung bình học bạ 3 năm THPT hoặc tương đương
-  Hồ sơ đăng ký tuyển sinh: Theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, liên hệ tại phòng tuyển sinh trường Cao đẳng nghề GTVT TW III, các trường THPT và các Sở Giáo dục và Đào tạo.
E. THỜI GIAN TUYỂN SINH:
-  Nhận hồ sơ liên tục trong năm
-  Dự kiến khai giảng :
+     Đợt 1: Dự kiến khai giảng ngày: 06/06/2016
+     Đợt 2: Dự kiến khai giảng ngày: 08/08/2016
+     Đợt 3: Dự kiến khai giảng ngày: 05/09/2016
+     Đợt 4: Dự kiến khai giảng ngày: 03/10/2016
+     Đợt 5: Dự kiến khai giảng ngày: 14/11/2016
+     Đợt 6: Dự kiến khai giảng ngày: 27/12/2016
F. HỌC PHÍ – LỆ PHÍ XÉT TUYỂN:
1. Học phí:
-  Hệ Cao đẳng: 560,000đ/tháng, một năm thu 10 tháng (đóng một năm 2 lần theo học kỳ của các nghề). Riêng các nghề Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ học phí 490,000đ/tháng.
- Hệ Trung cấp:500,000đ/tháng, một năm thu 10 tháng (đóng một năm 2 lần theo học kỳ của các nghề). Riêng các nghề Kế toán doanh nghiệp, Kinh doanh vận tải đường bộ học phí 430,000đ/tháng.
* Phụ thu nhiên liệu 5,000,000đ/năm đối với các nghề: Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy thi công mặt đường, Xếp dỡ cơ giới tổng hợp.
2. Lệ phí xét tuyển: 
-  Đối với hệ Cao đẳng và Trung cấp: Mức thu lệ phí tuyển sinh theo hình thức xét tuyển là: 15,000đ/01 hồ sơ/01 thí sinh (Theo Hướng dẫn tuyển sinh học nghề số 1295/LĐTBXH- DN ngày 19/3/2008 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).
-  Đối với hệ Trung cấp (chuyên nghiệp): Mức thu lệ phí tuyển sinh theo hình thức xét tuyển là: 30,000đ/01 hồ sơ/01 thí sinh (theo Thông tư liên tịch số 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/03/2015 của Liên Bộ Tài Chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo).
3. Tiền ở ký túc xá: 100,000đ/01 sinh viên/tháng, một năm thu 2 lần (ưu tiên cho sinh viên ở xa).
4. Tiền Bảo hiểm y tế:  Theo quy định của cơ quan bảo hiểm y tế. (Mức phí này có thể thay đổi  theo qui định của Bộ Y tế).
5. Đồng phục: Do các Khoa tổ chức hướng dẫn học sinh thực hiện.
G. NƠI CẤP VÀ NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH:

PHÒNG TUYỂN SINH - TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GTVT TW III
Địa chỉ: Số 73 Văn Cao - F.Phú Thọ Hoà - Q.Tân Phú - Tp.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 08.39782965 - 08.8605088 - Fax: 08.8611567
Website: http://www.cvct3.edu.vn; Email: caodangnghegtvttw3@yahoo.com.vn

Tin cùng chuyên mục

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]