Cao đẳng » TP.HCM

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2017
*******

I. Thông tin chung:

- Số ngành đào tạo: 09 ngành (xem bảng dưới)

- Thời gian đào tạo: 03 năm

- Chỉ tiêu: 3.000 (dự kiến)

- Điều kiện xét tuyển: tốt nghiệp THPT; xét tuyển dựa vào kết quả các môn thi của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tương ứng với các tổ hợp môn xét tuyển.

- Điểm trúng tuyển: Theo ngành

- Vùng tuyển sinh: cả nước

- Đăng ký xét tuyển: tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng từ ngày 03/04/2017 đến ngày 28/07/2017, theo một trong ba hình thức sau:

   + Đăng ký online trên website trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng

   + Nộp phiếu ĐKXT qua đường bưu điện

   + Nộp phiếu ĐKXT trực tiếp tại trường

- Kết quả xét tuyển: công bố từ ngày 31/07/2017, tại website của trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, địa chỉ: http://caothang.edu.vn

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

1

 Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
(Chuyên ngành CNKT Điện công nghiệp và 
Chuyên ngành CNKT Điện tử công nghiệp)

6510303

A00(Toán, Lý, Hóa)

A01(Toán, Lý, Anh)

2

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử truyền thông
(Chuyên ngành CNKT Điện tử viễn thông và
Chuyên ngành CNKT Viễn thông và mạng máy tính)

6510312

A00(Toán, Lý, Hóa)

A01(Toán, Lý, Anh)

3

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

6510201

A00(Toán, Lý, Hóa)

A01(Toán, Lý, Anh)

4

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

6510202

A00(Toán, Lý, Hóa)

A01(Toán, Lý, Anh)

5

Công nghệ Thông tin

(Chuyên ngành Công nghệ phần mềm và
Chuyên ngành Mạng máy tính)

6480201

A00(Toán, Lý, Hóa)

A01(Toán, Lý, Anh)

6

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt (Cơ điện lạnh)

6510211

A00(Toán, Lý, Hóa)

A01(Toán, Lý, Anh)

7

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

6510304

A00(Toán, Lý, Hóa)

A01(Toán, Lý, Anh)

8

Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

6510305

A00(Toán, Lý, Hóa)

A01(Toán, Lý, Anh)

9

Kế toán

6340301

A00(Toán, Lý, Hóa)

A01(Toán, Lý, Anh)

D01(Toán, Văn, Anh)

 

II. Cách đăng ký xét tuyển cao đẳng các ngành:

A. Đăng ký trước khi có kết quả thi THPT 2017

A1. Đăng ký online tại website trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng,

1.  Bước 1: Đăng ký online tại địa chỉ http://tuyensinh.caothang.edu.vn

2.  Bước 2: Thí sinh được cấp tài khoản.

Sau khi đăng ký thành công thí sinh sẽ nhận được mail (qua địa chỉ mail thí sinh đã đăng ký) xác nhận tài khoản (có tên là Mã hồ sơ của thí sinh) và mật khẩu (được mặc định là số CMND của thí sinh). Thí sinh sử dụng tài khoản này để theo dõi tình trạng hồ sơ, cập nhật thông tin, thay đổi nguyện vọng , xem kết quả xét tuyển, thông báo nhập học, và những vấn đề liên quan.

3.  Bước 3: Nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo 03 cách sau:

a.  Nộp trực tiếp tại phòng Tài chính - Kế toán, lầu 1, nhà E, Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 65 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp HCM.

b.  Nộp qua bưu điện: (thí sinh phải nộp phí bưu điện riêng) lệ phí được gửi đến trường theo địa chỉ trường như trên (mục 3.a).

c.  Nộp lệ phí bằng chuyển khoản:

- Nội dung gửi kèm theo lệ phí: Họ và tên thí sinh, số CMND

- Đơn vị nhận: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

- Số tài khoản: 1900.201.449.763 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), chi nhánh Trung tâm Sài Gòn.

4.  Bước 4: Đăng ký cập nhật (xem mục B.B1 dưới đây)

Thí sinh phải đăng ký cập nhật kết quả các môn thi thuộc tổ hợp môn xét tuyển đã đăng ký sau khi có kết quả kỳ thi THPT 2017. Thí sinh cũng có thể thay đổi nguyện vọng đã đăng ký (chỉ được thay đổi một lần, trước ngày 28/7/2017) và cập nhật những thông tin cần thiết khác.

A2. Đăng ký qua bưu điện:

1.  Bước 1: In phiếu xét tuyển (mẫu ĐKXT-CT01, download tại đây), điền đủ thông tin vào phiếu.

2.  Bước 2: Nộp phiếu đăng ký xét tuyển theo hình thức thư chuyển phát nhanh, địa chỉ: 65 Huỳnh Thúc Kháng, quận 1, Tp HCM.

3.  Bước 3: Nộp lệ phí đăng ký xét tuyển (xem mục A, A1 Đăng ký online,  Bước 3: nộp lệ phí ở trên)

4.  Bước 4: Thí sinh được cấp tài khoản.

Sau khi trường nhận được phiếu ĐKXT (hợp lệ), thí sinh sẽ nhận được mail (qua địa chỉ mail thí sinh đã đăng ký) xác nhận tài khoản (có tên là Mã hồ sơ của thí sinh) và mật khẩu (được mặc định là số CMND của thí sinh). Thí sinh sử dụng tài khoản này để theo dõi tình trạng hồ sơ, cập nhật thông tin, thay đổi nguyện vọng , xem kết quả xét tuyển, thông báo nhập học, và những vấn đề liên quan.

5.  Bước 5: Đăng ký cập nhật

Thí sinh phải đăng ký cập nhật kết quả các môn thi thuộc tổ hợp môn xét tuyển đã đăng ký sau khi có kết quả kỳ thi THPT 2017. Thí sinh cũng có thể thay đổi nguyện vọng đã đăng ký (chỉ được thay đổi một lần, trước ngày 28/7/2017) và cập nhật những thông tin cần thiết khác.

A3. Đăng ký xét tuyển trực tiếp (tại trường CĐKT Cao Thắng) 

1.  Bước 1. Nhận phiếu đăng ký xét tuyển (mẫu ĐKXT-CT01)  tại (bộ phận tuyển sinh) phòng Đào tạo, lầu I dãy nhà E, trường Cao Đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 65 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến nghé, quận 1, tp HCM.  

2.  Bước 2: Nộp phiếu đăng ký tại bộ phận tuyển sinh nói trên.

3.  Bước 3: Nộp lệ phí tại phòng Tài chính - Kế toán, lầu I, nhà E, trường Cao Đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 65 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến nghé, quận 1, tp HCM.

4.  Bước 4. Quay trở lại phòng Đào tạo để hoàn tất thủ tục.

5.  Bước 5: Thí sinh được cấp tài khoản.

Sau khi hoàn tất thủ tục thí sinh sẽ nhận được mail (qua địa chỉ mail thí sinh đã đăng ký) xác nhận tài khoản (có tên là Mã hồ sơ của thí sinh) và mật khẩu (được mặc định là số CMND của thí sinh). Thí sinh sử dụng tài khoản này để theo dõi tình trạng hồ sơ, cập nhật thông tin, thay đổi nguyện vọng , xem kết quả xét tuyển, thông báo nhập học, và những vấn đề liên quan.

6.  Bước 6: Đăng ký cập nhật

Thí sinh phải đăng ký cập nhật  kết quả các môn thi thuộc tổ hợp môn xét tuyển đã đăng ký sau khi có kết quả kỳ thi THPT 2017. Thí sinh cũng có thể thay đổi nguyện vọng đã đăng ký (chỉ được thay đổi một lần, trước ngày 28/7/2017) và cập nhật những thông tin cần thiết khác.

B. Đăng ký sau khi có kết quả thi THPT 2017

B1. Đăng ký cập nhật: chỉ dành cho những thí sinh (đã đăng ký xét tuyển vào trường CĐKT Cao Thắng trước khi có kết quả thi THPT quốc gia) cập nhật kết quả các môn thi trong kỳ thi THPT 2017; cập nhật thông tin cá nhân; điều chỉnh nguyện vọng, nếu cần, theo một trong ba cách dưới đây:

a. Cập nhật online tại website trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 

Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp trong lần đăng ký đầu để cập nhật và theo dõi kết quả cập nhật.

b. Cập nhật bằng phiếu ĐKXT cập nhật qua đường bưu điện

Thí sinh gửi phiếu ĐKXT cập nhật theo đường bưu điện và theo dõi tài khoản của mình tại website  http://tuyensinh.caothang.edu.vn  để biết kết quả cập nhật.

c. Cập nhật bẳng phiếu ĐKXT cập nhật trực tiếp tại bộ phận tuyển sinh phòng Đào tạo, lầu I dãy nhà E, trường Cao Đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, 65 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến nghé, quận 1, tp HCM. Thí sinh theo dõi tài khoản của mình tại website  http://tuyensinh.caothang.edu.vn  để biết kết quả cập nhật.

B2. Đăng ký xét tuyển mới: những thí sinh chưa đăng ký xét tuyển trước khi có kết quả thi THPT quốc gia 2017 nay đăng ký xét tuyển theo các hình thức sau:

a. Đăng ký xét tuyển online tại website trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, tại đây

b. ĐKXT qua đường bưu điện, xem hướng dẫn ở trên (mục A2)

c. Đăng ký xét tuyển trực tiếp tại trường. xem hướng dẫn ở trên (mục A3)

Lưu ý:

-  Thí sinh trúng tuyển phải nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT để đối chiếu điểm đã cập nhật, và lưu hồ sơ sinh viên.

-  Tất cả thí sinh đã đăng ký xét tuyển có thể cập nhật thông tin đăng ký khi cần thiết, tuy nhiên chỉ được thay đổi nguyện vọng một lần, trước ngày 28/07/2017, theo các cách nói trên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo – Lầu 1- Nhà E,

65 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, Q1, TP. Hồ Chí Minh.

ĐT: (08)38212360 (số nội bộ 17) – (08) 38 212 868

Email: tuyensinh@caothang.edu.vn; caothangtuyensinh@gmail.com

 

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]