Cao đẳng » TP.HCM

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tp. Hồ Ch Minh

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT TP.HCM – Ký hiệu: CPL

Số 215 Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6 – TP Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 54061344; Website: www.hotec.edu.vn ; www.ktkthcm.edu.vn

Tên ngành/nhóm ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

Đào tạo cao đẳng chính quy

 

 

1.350

Công nghệ thông tin

C480201

-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

200

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh

100

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

C510203

-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh

100

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh

100

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

C510302

-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh

100

Kế toán

C340301

-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

150

Quản trị kinh doanh

C340101

-Toán, Vật lí, Hoá học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

150

Quản trị kinh doanh

C340101

-Toán, Vật lí, Hoá học;
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh;
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

150

Tiếng Anh

C220201

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh
-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

200

Công nghệ kĩ thuật ô tô

C510205

-Toán, Vật lí, Hoá học
-Toán, Vật lí, Tiếng Anh

150

Đào tạo cao đẳng liên thông

 

 

150

Công nghệ thông tin

C480201

-Toán, Vật lí, Cơ sở dữ liệu

60

Kế toán

C340301

-Toán, Vật lí, Nguyên lý kế toán

30

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

-Toán, Vật lí, Mạch điện

30

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

-Toán, Vật lí, Vẽ kỹ thuật

30

* Vùng tuyển: Tuyển sinh trong toàn quốc

* Phương thức tuyển sinh hệ chính quy: Trường có Đề án tuyển sinh riêng:

- Phương thức 1 (40% chỉ tiêu): Xét tuyển dựa vào kết quả kì thi quốc gia.

- Phương thức 2 (60% chỉ tiêu): Xét tuyển dựa vào kết quả điểm tổng kết HK1 và HK2 năm lớp 12 của các môn theo từng tổ hợp môn thi.

* Phương thức tuyển sinh hệ liên thông: theo thông tư 55/2012/TTBGDĐT ngày 25/12/2012

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]