Điểm chuẩn tuyển sinh » Điểm chuẩn ĐH-CĐ

Tổng hợp điểm chuẩn tuyển sinh ĐH–CĐ các năm

-
NĂM 2016
  ĐIỂM CHUẨN NV1 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV BỔ SUNG
  * Khu vực Tp. Hà Nội        * Khu vực Tp. HCM        * Khu vực miền Bắc
 
NĂM 2015
  ĐIỂM CHUẨN NV1 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV BỔ SUNG
  * Khu vực miền Trung       * Khu vực miền Nam      * Quân đội     * Công an
  TOÀN CẢNH XÉT TUYỂN NVBS CỦA CÁC TRƯỜNG TRONG CẢ NƯỚC 
  * Các trường Quân đội                       * ĐIỂM CHUẨN NVBS 2015
 
NĂM 2014
  ĐIỂM CHUẨN NV1 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV2
  * Khu vực Tp. Hà Nội        * Khu vực Tp. HCM        * Khu vực miền Bắc
  ĐIỂM CHUẨN NV2 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG 
 
NĂM 2013
  ĐIỂM CHUẨN NV1 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV2
  * Khu vực Tp. Hà Nội        * Khu vực Tp. HCM        * Khu vực miền Bắc
  ĐIỂM CHUẨN NV2 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV3 
 
NĂM 2012
  ĐIỂM CHUẨN NV1 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV2
  * Khu vực Tp. Hà Nội        * Khu vực Tp. HCM        * Khu vực miền Bắc
  * Khu vực miền Trung       * Khu vực miền Nam      * Quân đội     * Công an
  ĐIỂM CHUẨN NV BỔ SUNG 
 
NĂM 2011
  ĐIỂM CHUẨN NV1 & XÉT NV2
  * Khu vực TP. Hà Nội          * Khu vực TP. HCM      * Khu vực miền Bắc
  ĐIỂM CHUẨN NV2 & XÉT NV3
 
NĂM 2010
   ĐIỂM CHUẨN NV1 & XÉT NV2
  ĐIỂM CHUẨN NV2 & XÉT NV3
 
NĂM 2009
 

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]