53. Tỉnh Tiền Giang

Mã tỉnh

Mã trường

Tên trường

Địa chỉ

Khu

vực

53

000

Sở GD-ĐT Tiền Giang

Phường 1 TP. Mỹ Tho

2

53

001

THPT Cái Bè

TT Cái Bè H. Cái Bè

2NT

53

002

THPT Phạm Thành Trung

Xã An Hữu H. Cái Bè

2NT

53

003

THPT Thiên Hộ Dư­ơng

Xã Hậu Mỹ Bắc A H. Cái Bè

1

53

004

THPT Huỳnh Văn Sâm

TT Cái Bè H. Cái Bè

2NT

53

005

THPT  Lê Thanh Hiền

Xã An Hữu H. Cái Bè

2NT

53

006

THPT Đốc Binh Kiều

TT Cai Lậy H. Cai Lậy

2NT

53

007

THPT Lưu Tấn Phát

Xã Tam Bình H. Cai Lậy

2NT

53

008

THPT Mỹ Ph­­ước Tây

Xã Mỹ Ph­­ước Tây H. Cai Lậy

1

53

009

THPT  Tứ Kiệt

TT Cai Lậy H. Cai Lậy

2NT

53

010

THPT Tân Hiệp

TT Tân Hiệp H. Châu Thành

2NT

53

011

THPT Vĩnh Kim

Xã Vĩnh Kim H. Châu Thành

2NT

53

012

THPT Dưỡng Điềm

Xã D­­ưỡng Điềm H. Châu Thành

2NT

53

013

THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

TT Tân Hiệp H.Châu Thành

2NT

53

014

THPT Rạch Gầm-Xoài Mút

Xã Vĩnh Kim H. Châu Thành

2NT

53

015

THPT Nguyễn Đình Chiểu

Ph­­ường 1  TP. Mỹ Tho

2

53

016

THPT Chuyên TG

Phư­­ờng 5  TP. Mỹ Tho

2

53

017

THPT Trần Hưng Đạo

Phư­­ờng 6  TP. Mỹ Tho

2

53

018

THPT  Âp Bắc

Ph­­ường 5  TP Mỹ Tho

2

53

019

THPT Chợ Gạo

Thị  trấn Chợ Gạo  H Chợ Gạo

2NT

53

020

THPT Thủ Khoa Huân

Xã Mỹ Tịnh An H Chợ Gạo

2NT

53

021

THPT  Trần Văn Hoài

Thị  trấn Chợ Gạo H Chợ Gạo

2NT

53

022

THPT Vĩnh Bình

Thị  trấn Vĩnh Bình H Gò Công Tây

2NT

53

023

THPT Long Bình

Xã Long Bình H Gò Công Tây

2NT

53

024

THPT  Nguyễn Văn Thìn

Thị trấn Vĩnh Bình H Gò Công Tây

2NT

53

025

THPT Trương Định

Ph­­ường 1 TX Gò Công

2

53

026

THPT Gò Công

Ph­­ường 2 TX Gò Công

2

53

027

THPT Nguyễn Văn Côn

Thị  trấn Tân Hoà H Gò Công Đông

2NT

53

028

THPT Gò Công Đông

Xã Tân Tây H Gò Công Đông

2NT

53

029

THPT Tân Phước

Thị trấn Mỹ Phư­ớc H Tân Phư­ớc

1

53

030

THPT Nguyễn Văn Tiếp

Xã Tân Hoà Thành  H Tân Phư­ớc

1

53

031

THPT Phan Việt Thống

Xã Bình Phú H Cai Lậy

2NT

53

032

THPT Bình Đông

Xã Bình Đông TX Gò Công

1

53

033

THPT Bình Phục Nhứt

Xã Bình Phục Nhứt, huyện chợ Gạo

2NT

53

034

THPT Phú Thạnh

Xã Phú Thạnh, H Tân Phú Đông

1

53

035

THPT NK TDTT

Phường 6, TP Mỹ Tho

2

53

036

TTGDTX Mỹ Tho

Phường 2, TP Mỹ Tho

2

53

037

TTGDTX TX Gò Công

Phường 1 TX Gò Công

2

53

038

TTGDTX Cái Bè

Thị trấn Cái Bè H Cái Bè

2NT

53

039

TTGDTX Cai Lậy

Thị trấn Cai Lậy H Cai Lậy

2NT

53

040

TTGDTX – HN Châu Thành

Xã Tam Hiệp  H Châu Thành

2NT

53

041

TTGDTX – HN Chợ Gạo

Xã Lonhg Bình Điền H Chợ Gạo

2NT

53

042

TTGDTX – HN Gò Công Tây

T. trấn Vĩnh Bình  H Gò Công Tây

2NT

53

043

TTGDTX – HN Gò Công Đông

T. trấn Tân Hoà  H Gò Công Đông

2NT

53

044

TTGDTX – HN Tân Ph­ước

Thị trấn Mỹ Phư­ớc H Tân Ph­ước

1

53

045

THPT Phước Thạnh

Xã Phước Thạnh TP Mỹ Tho

2

53

046

Trường Văn  hóa 2 Bộ Công An

Phường 5 TP Mỹ Tho

2

53

047

Trường Cao đẳng Nghề Tiền Giang

Phường 8 TP Mỹ Tho

2

53

048

Trường Trung cấp KT-KT Tiền Giang

Phường 7 TP Mỹ Tho

2

53

049

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Cái Bè

Thị trấn  Cái  Bè H Cái Bè

2NT

53

050

Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Cai Lậy

Thị trấn Cai Lậy H Cai Lậy

2NT

53

051

Trường Trung cấp Bách Khoa Gò Công

Phường 1 TX Gò Công

2

53

052

Trường Trung cấp Nghề Khu vực Gò Công

Phường 4 TX Gò Công

2

53

053

Trường Trung cấp Nghề Khu vực Cai Lậy

Thị trấn Cai Lậy

2NT

Bản quyền 2008 - 2014 @ Công ty Cổ phần Hỗ trợ Giáo dục Tinh Hoa

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]